Historia, historia wojskowości, historia Polski, nauczyciel historii, historia, Blog

0

Konferencja – Role społeczne wczoraj i dziś

Konferencje organizuje Sekcja Doktorancka Koła Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego: Społeczeństwo od zarania podlega nieustannym zmianom, na które nic nie pozostaje obojętne. Również role społeczne ulegają zmianom i przeobrażeniom, które pociągają za...

0

Konferencja – Tatarzy na ziemiach Rzeczypospolitej

Koł Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk Humanistycznych KUL zaprasza na konferencję pod tytułem Tatarzy na ziemiach Rzeczypospolitej. Odbędzie się ona 14 grudnia bieżącego roku w Lublinie. Głównym tematem konferencji będzie obecność Tatarów w historii Polski, a więc i...

0

Konferencja – Marszałek i hetman koronny Jan Sobieski i jego czasy (1665-1674)

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do udziału w konferencji: „Marszałek i hetman koronny Jan Sobieski i jego czasy (1665-1674)”. Konferencja odbędzie się 11 marca 2013 r. w siedzibie Wydziału Nauk Historycznych...

Konferencja – Antysemityzm w Europie Środkowej i Wschodniej w perspektywie porównawczej (1880-1939) 0

Konferencja – Antysemityzm w Europie Środkowej i Wschodniej w perspektywie porównawczej (1880-1939)

Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma oraz Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie organizują międzynarodową konferencję naukową:  Antysemityzm w Europie Środkowej i Wschodniej w perspektywie porównawczej (1880-1939). Konferencja odbędzie się 16-18 lutego 2013 r. Niemieckim Instytucie Historycznym w...

Konferencja – Między Wschodem a Zachodem. Dawne i współczesne granice Europy 0

Konferencja – Między Wschodem a Zachodem. Dawne i współczesne granice Europy

Studenckie Koło Naukowe Etnologów im. B. Piłsudskiego działające przy Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu zaprasza na  studencko-doktorancką interdyscyplinarną konferencję: Między Wschodem a Zachodem. Dawne i współczesne granice Europy. W czasie konferencji uczestnicy będą zastanowiać się...

Pakt Ribbentrop-Mołotow 23 sierpnia 1939 r. 0

Pakt Ribbentrop-Mołotow 23 sierpnia 1939 r.

Hitler, planując atak na Polskę, obawiał się reakcji ZSRR. Nie był pewien, czy nie udzieli on wsparcia Polakom, mimo złych stosunków między obydwoma państwami. Dla­tego zmienił orientację swojej propagandy. Przestał atakować komunizm, a zaczął...

Radziecka polityka zagraniczna w latach trzydziestych 0

Radziecka polityka zagraniczna w latach trzydziestych

W styczniu 1933 r. Hitler doszedł do władzy w Niemczech, które w pierw­szych latach powojennych były najbliższym partnerem ZSRR. Jeszcze w tym samym roku w  Rzymie Wielka Brytania, Niemcy, Francja i Włochy podpisały pakt,...

Polityka zagraniczna Rosji Radzieckiej w latach dwudziestych 0

Polityka zagraniczna Rosji Radzieckiej w latach dwudziestych

Po zakończeniu wojny domowej rząd radziecki zawarł serię sojuszy z państwami sąsiednimi, zaczynając od południowej granicy dawnego imperium carskiego. W lutym 1921 r. podpisano układ o przyjaźni z Iranem i Afganistanem, a w połowie...

Kultura radziecka w czasach Stalina – realizm socjalistyczny 0

Kultura radziecka w czasach Stalina – realizm socjalistyczny

W 1932 r. władze rozwiązały wszystkie stowarzyszenia pisarzy na rzecz jednej organizacji — Związku Pisarzy ZSRR, której pierwszy zjazd odbył się w 1934 r. Posunięcie to zwiastowało początek oficjalnej polityki kulturalnej, nazywanej realizmem socjalistycznym....