Autor: Damian S.

Republika rzymska – ustrój polityczny 0

Republika rzymska – ustrój polityczny

W III w. p.n.e. wykształciła się ostatecznie republika w Rzymie. Ustrój ten charakteryzował się trzema oddzielnymi instytucjami ograniczającymi siebie i ustalającymi ogólną harmonie – konsulami, senatem i zgromadzeniem ludowym. Polibiusza nazwał ten ustrój mieszanym....

Ustrój Rzymu w Epoce Królów 0

Ustrój Rzymu w Epoce Królów

Omawiając ustrój w tej epoce królów należy zacząć od najniższej „cegiełce” budującej ten system, jakim była rodzina. W okresie archaicznym bardzo ważną rolę pełniła familia (rodzina rzymska). Na czele takiej rodziny stał ojciec rodu...

Rewolucja przemysłowa w XVIII wieku – historia 0

Rewolucja przemysłowa w XVIII wieku – historia

Rewolucja przemysłowa w XVIII wieku kojarzy nam się przede wszystkim z wielkimi wynalazkami (głównie maszyną parową) oraz ruchem robotniczym. Jednak wbrew pozorom zjawisko to jest bardziej złożone, co postaram się wykazać w mojej pracy. Po...

Konferencja – Kwestie spisowe a tożsamość etniczno-kulturowa autochtonicznych mniejszości na pograniczach 0

Konferencja – Kwestie spisowe a tożsamość etniczno-kulturowa autochtonicznych mniejszości na pograniczach

27-28 września 2012 r. w Białymstoku odbędzie się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z zagadnień kultury pogranicza pt. „KWESTIE SPISOWE A TOŻSAMOŚĆ ETNICZNO-KULTUROWA AUTOCHTONICZNYCH MNIEJSZOŚCI  NA POGRANICZACH”. Celem konferencji jest zbadanie sytuacji etniczno-kulturowej autochtonicznych mniejszości na pograniczach,...

Konferencja – Polityczne konteksty sztuki 0

Konferencja – Polityczne konteksty sztuki

Data: 13-14 września 2012. Miejsce: woj. lubelskie, Kazimierz Dolny. Organizatorzy: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (Wydział Nauk Społecznych). Sugerowane obszary tematyczne: Artysta w polityce: łączenie twórczej praxis z działalnością polityczną. Polityka artysty: twórca jako zoon...

Główne źródła opisujące początki Rzymu 0

Główne źródła opisujące początki Rzymu

Główne źródła opisujące początki Rzymu napisali: Tytus Liwiusz –  rzymski historyk pochodzący z miasta Patavium (dzis. Padwa). Autor monumentalnego dzieła o historii Rzymu. Dionizjusz z Halikarnasu –  grecki historyk i retor. Napisał dzieło Starożytność rzymska Wergiliusz – Eneida. Annaliści – opierali się na tradycji ustnej i kronikach rodzinnych...

Rodzina w Trzeciej Rzeszy 0

Rodzina w Trzeciej Rzeszy

Stosowane przez nazistów określenie rodziny jako ,,komórki rozrodczej narodu” było — wyjątkowo — czymś więcej niż wyrazem ich skłonności do pompa­tycznego werbalizmu: znaczyło rzeczywiście to, co lite­ralnie głosiło. Elementarną, automatyczną aktywność komórek biologicznych —...