Kategoria: Bez kategorii

Wielka czystka w Rosji – historia 0

Wielka czystka w Rosji – historia

Za czasów Stalina rozbudowana została wszechwładna policja polityczna. Zmieniały się wprawdzie jej nazwy i osoby stojące na jej czele, ale zasady działania pozostawały niezmienne. Najpierw policja polityczna nosiła nazwę WCzK (od 1917), później GPU...

Czeka, czerwony terror oraz komunizm wojenny – Historia Rosji 0

Czeka, czerwony terror oraz komunizm wojenny – Historia Rosji

Lenin sądził, że w państwie rządzonym przez bolszewików nie będzie potrzebna policja polityczna (służba bezpieczeństwa), lecz zaskoczony rozmiarami wewnętrznej i zewnętrznej opozycji wobec nowej władzy, wystąpił z inicjatywą utworzenia policji politycznej. 7 grudnia 1917...