Kategoria: Nowożytność

Historia nowożytna, dzieje nowożytne, nowożytność – epoka w historii następująca według tradycyjnej periodyzacji po średniowieczu i poprzedzająca XIX wiek (jako epokę). Za jej datę początkową uznaje się najczęściej upadek Konstantynopola, a tym samym cywilizacji bizantyńskiej (1453) lub odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba (1492). Obie te daty mają wyłącznie charakter umowny – upadek Bizancjum miał bardzo ograniczony wpływ na rozwój kultury europejskiej, natomiast ekspansja europejska w kierunku zachodnim i południowym miała przynieść skutki dopiero w XVI wieku. Realnymi wyznacznikami przejścia od epoki średniowiecznej do nowożytnej są natomiast przemiany kulturowe, polityczne, państwowe, ideologiczne i w ograniczonym stopniu techniczne[1]. Za umowne zakończenie epoki w historii powszechnej uznaje się najczęściej wybuch rewolucji francuskiej, a rzadziej kongres wiedeński.

Rewolucja przemysłowa w XVIII wieku – historia 0

Rewolucja przemysłowa w XVIII wieku – historia

Rewolucja przemysłowa w XVIII wieku kojarzy nam się przede wszystkim z wielkimi wynalazkami (głównie maszyną parową) oraz ruchem robotniczym. Jednak wbrew pozorom zjawisko to jest bardziej złożone, co postaram się wykazać w mojej pracy. Po...

Źródła do kampanii smoleńskiej Władysława IV 0

Źródła do kampanii smoleńskiej Władysława IV

Dyarynsz wojny moskiewskiej 1633 roku Jana Moskorzewskiego: Cytuje dokumenty urzędowe dotyczące tej wyprawy, do­kładnie przytoczone listy i awizy z obozu smoleńskiego kierowane do brata Andrzeja przez oficera, a zarazem sekretarza hetmana polnego litewskiego Krzysztofa...

Rozwój terytorialny państwa pruskiego 1618-1701 0

Rozwój terytorialny państwa pruskiego 1618-1701

Dziś przedstawię rozwój terytorialny państwa pruskiego od 1618 do 1701. Czyli od śmierci ostatniego Ansbacha – Albrechta Fryderyka, aż do koronacji na króla Prus Fryderyka I.. Na początku jednak przyda się krótki zarys historii Prus. Prusy są...

Stosunki polsko-rosyjskie 1569–1667 0

Stosunki polsko-rosyjskie 1569–1667

Dziś w krótkim zarysie przedstawię stosunki polsko–rosyjskie na przełomie lat 1569–1667, czyli od unii realnej z Litwą, aż do traktatu w Andruszkowie. Na początku jednak cofnę się o kilka lat, by przedstawić krótki zarys...