Kategoria: Dwudziestolecie międzywojenne

Przyczyny rewolucji w Rosji 0

Przyczyny rewolucji w Rosji

Wojna pod wieloma względami uderzyła Rosję silniej niż inne państwa. Szybciej zachwiała podstawy jej życia gospodarczego i społecznego. Państwo to zostało odcięte od handlu zagranicznego i dostaw. Utraciło także źródło przemysłu  chemicznego i metalurgicznego,...

Bitwa Warszawska przełomowe wydarzenie wojny polsko-bolszewickiej 1

Bitwa Warszawska przełomowe wydarzenie wojny polsko-bolszewickiej

Wojna 1920 r. miała dramatyczny przebieg i wywarła wielki wpływ zarówno na sytuację w Polsce, jak i w całej Europie. Odwrót Armii Czerwonej spod Warszawy spowodował generalnie uspokojenie sił rewolucyjnych. Fala strajków i demonstracji...

Bitwa Warszawska na YouTube 0

Bitwa Warszawska na YouTube

Bitwa Warszawska była ważnym wydarzeniem w historii Polski. Dokładne informacje na jej temat znajdziecie w obszernym artykule mojego autorstwa. Dziś natomiast, przedstawiam przegląd najciekawszych filmików z serwisu YouTube prezentujących to wydarzenie.

Stosunki polsko-czechosłowackie 1918-1938 0

Stosunki polsko-czechosłowackie 1918-1938

Stosunki między Polską a Czechosłowacją w okresie międzywojennym zajmowały wiele miejsca w polityce zagranicznej obydwu państw nie tylko ze względu na sąsiedztwo, ale również ich pozycję międzynarodową w powersalskiej Europie. Polityka władz w Warszawie...

Rodzina w Trzeciej Rzeszy 0

Rodzina w Trzeciej Rzeszy

Stosowane przez nazistów określenie rodziny jako ,,komórki rozrodczej narodu” było — wyjątkowo — czymś więcej niż wyrazem ich skłonności do pompa­tycznego werbalizmu: znaczyło rzeczywiście to, co lite­ralnie głosiło. Elementarną, automatyczną aktywność komórek biologicznych —...

Najważniejsze problemy gospodarcze lat 1929-1939 0

Najważniejsze problemy gospodarcze lat 1929-1939

Tematem pracy są najważniejsze problemy gospodarcze lat 1929-1939. Skupiłem się przede wszystkim na państwach europejskich, pomijając III Rzeszę i ZSRR. Postaram się zwrócić uwagę głównie na te działy gospodarki, które zostały w największym stopniu...