Kategoria: Historia Rosji w XX wieku

Nowa Polityka Ekonomiczna – historia Rosji 0

Nowa Polityka Ekonomiczna – historia Rosji

Na większości terytorium środkowej Rosji i Ukrainy panował głód. Ocenia się, że między 1918 a 1921 r. zmarło ponad 23 min ludzi, dwukrotnie więcej niż wynosiła całkowita liczba zabitych i rannych po obu stronach...

Wojna polsko-bolszewicka z perspektywy Rosji 0

Wojna polsko-bolszewicka z perspektywy Rosji

Wydarzenia wojny domowej w Rosji były przyczyną konfliktu polsko – bolszewickiego. Armia Czerwona na początku 1919 r. wkroczyła na tereny litewskie i białoruskie, zajmując pozycje po wycofujących się oddziałach niemieckich. Pod kontrolą bolszewików została...

Wojna domowa w Rosji – Historia Rosji 0

Wojna domowa w Rosji – Historia Rosji

Wojna domowa w Rosji był to okres walk wewnętrznych w Rosji w latach 1917-1922. Stronami w konflikcie byli: bolszewicy zwani „czerwonymi” oraz ich antagoniści „biali”, wspomagani przez: Wielką Brytanię, USA, Japonię, Francję oraz Włochy....

Armia Czerwona – początki 0

Armia Czerwona – początki

28 stycznia 1918 dekretem rządu utworzono nowe siły zbrojne, Armię Czerwoną. Trocki, ko­misarz ds. wojny, początkowo zamierzał sformować tę nową armię „robotniczo-chłopską” na zasadzie zaciągu ochotniczego. Rekruci mieli być obywa­telami rosyjskimi, liczącymi powyżej 18...

Pokój Brzeski 0

Pokój Brzeski

Podpisanie pokoju i wycofanie się Rosji z wojny było jednym ze sztandarowych postulatów bolszewików przed rewolucją październikową. 21 listopada 1917 rząd nowopowstałej Rosji Radzieckiej wystosował do ambasadorów i posłów państw biorących udział w wojnie...

Zgromadzenie Narodowe – Konstytuanta 0

Zgromadzenie Narodowe – Konstytuanta

Lenin i bolszewicy, tak jak pozostałe partie socjalistyczne z 1917 r., kon­sekwentnie popierali ideę zwołania Konstytuanty. Wybory wyznaczono na 25 listopada i odbyły się w tym terminie. Bolszewikom powiodło się stosunkowo dobrze, uzyskali ponad...

Dyktatura Kiereńskiego 0

Dyktatura Kiereńskiego

21 lipca 1917 r. po dymisji księcia Lwowa na czele Rządu Tymczaso­wego stanął Kiereński. Centralny Komitet Wykonawczy Rad na żądanie eserowców i mienszewików uznał gabinet Kiereńskiego za „rząd ocale­nia rewolucji” i udzielił mu „nieograniczonych...

Bolszewicy 0

Bolszewicy

W kwietniu do Rosji powróciła grupa radykalnych socjaldemokratów (bolszewicy) z Leninem na czele i rozpoczęła walkę o wpływy i władzę. Włodzimierz Lenin właściwie Władimir Iljicz Uljanow był synem nauczyciela i inspektora szkół ludowych guberni...

Rewolucja lutowa – historia 0

Rewolucja lutowa – historia

Szybkimi krokami zbliżał się wybuch rewolucji. Całą Rosje ogarnęła fala strajków politycznych. Robotnicy masowo demonstrowali przeciwko wojnie imperialistycznej i przeciwko caratowi. Rząd carski jedyny środek utrzymania status quo widział w represjach policyjnych. 3 marca wybuchł...

Przyczyny rewolucji w Rosji 0

Przyczyny rewolucji w Rosji

Wojna pod wieloma względami uderzyła Rosję silniej niż inne państwa. Szybciej zachwiała podstawy jej życia gospodarczego i społecznego. Państwo to zostało odcięte od handlu zagranicznego i dostaw. Utraciło także źródło przemysłu  chemicznego i metalurgicznego,...