Kategoria: Konferencje

0

Konferencja – Role społeczne wczoraj i dziś

Konferencje organizuje Sekcja Doktorancka Koła Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego: Społeczeństwo od zarania podlega nieustannym zmianom, na które nic nie pozostaje obojętne. Również role społeczne ulegają zmianom i przeobrażeniom, które pociągają za...

0

Konferencja – Tatarzy na ziemiach Rzeczypospolitej

Koł Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk Humanistycznych KUL zaprasza na konferencję pod tytułem Tatarzy na ziemiach Rzeczypospolitej. Odbędzie się ona 14 grudnia bieżącego roku w Lublinie. Głównym tematem konferencji będzie obecność Tatarów w historii Polski, a więc i...

0

Konferencja – Antysemityzm w Europie Środkowej i Wschodniej w perspektywie porównawczej (1880-1939)

Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma oraz Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie organizują międzynarodową konferencję naukową:  Antysemityzm w Europie Środkowej i Wschodniej w perspektywie porównawczej (1880-1939). Konferencja odbędzie się 16-18 lutego 2013 r. Niemieckim Instytucie Historycznym w...

Konferencja – Czystość i brud. Higiena w starożytności 0

Konferencja – Czystość i brud. Higiena w starożytności

Organizatorzy – Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa oraz Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wraz ze współorganizatorami: Zakładem Historii Starożytnej (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja...

Konferencja – Szkolna edukacja historyczna. Historia ludzi. Historia dla ludzi. 0

Konferencja – Szkolna edukacja historyczna. Historia ludzi. Historia dla ludzi.

Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszaja do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Szkolna edukacja historyczna.Historia ludzi. Historia dla ludzi. Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 października 2012 roku. Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia szczegółowe: I....

Konferencja – Kwestie spisowe a tożsamość etniczno-kulturowa autochtonicznych mniejszości na pograniczach 0

Konferencja – Kwestie spisowe a tożsamość etniczno-kulturowa autochtonicznych mniejszości na pograniczach

27-28 września 2012 r. w Białymstoku odbędzie się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z zagadnień kultury pogranicza pt. „KWESTIE SPISOWE A TOŻSAMOŚĆ ETNICZNO-KULTUROWA AUTOCHTONICZNYCH MNIEJSZOŚCI  NA POGRANICZACH”. Celem konferencji jest zbadanie sytuacji etniczno-kulturowej autochtonicznych mniejszości na pograniczach,...

Konferencja – Polityczne konteksty sztuki 0

Konferencja – Polityczne konteksty sztuki

Data: 13-14 września 2012. Miejsce: woj. lubelskie, Kazimierz Dolny. Organizatorzy: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (Wydział Nauk Społecznych). Sugerowane obszary tematyczne: Artysta w polityce: łączenie twórczej praxis z działalnością polityczną. Polityka artysty: twórca jako zoon...