Historycy starożytności – telegraficzny skrót

W tym artykule przedstawię w telegraficznym skrócie najważniejszych historyków starożytności.

Appian z Aleksandrii – żył pomiędzy I-II wiek (za czasów Hadriana) – napisał autobiografie (nie dotrwała do naszych czasów). Jego najważniejszym dziełem była – Historia rzymska. Napisał ją po grecku. Opowiadała ona o wojnach, które doprowadziły do powstania imperium. Dzieło to składało się z 24 ksiąg. Zachowało się do dziś około 11 ksiąg i innych fragmentów. Korzystał z wielu źródeł których nie podaje. Pracował on pośpiesznie i ingerował w źródła, które używał. Słabo znał geografie i nie rozumiał ustroju republiki.

Arrian – żył pomiędzy I-II wiekiem. – Urodził się w Nikodemii w Bitynii. Karierę urzędniczą zawdzięczał łaską cesarza Hadriana. Usunął się z życia publicznego i przeniósł się na stałe do Aten. Przez całe swe życie naśladował Ksenofonta.  Pisał w języku greckim, na wiele różnych tematów np. Żeglugi dookoła Pontu Euksyńskiego, dziełek o polowaniach z psami, traktatów o tematyce militarnej (Taktika), wydał wykłady jego mistrza Epikteta, opisał historię czasów diadochów, oraz dzieje Bitynii, Partii, Alanów. Anabasis historia wyprawy Aleksandra Wielkiego. Opisał ją w 7 księgach skupiając się głównie na najistotniejszych faktach. Dzieło to stworzył, żyjąc już w Atenach. Przy pisaniu Anabasis wykorzystał teksty Ptolemeusza I Sotera i Arystobula z Kasandrei. Jest bardzo dużej wartości historycznej, ponieważ, korzystał z dobrych źródeł historyków współczesnych Aleksandrowi i ukazuje wszystkie osiągnięcia Aleksandra. – Uzupełnieniem Anabasis jest zachowany opis Indii zwanyIndika.

Arystoteles  – Żył w IV wieku p.n.e.  Uczeń Platona. Nauczyciel Aleksandra Wielkiego.  Jest jednym z najbardziej wybitnych filozofów wszystkich czasów. Założył własną szkołę filozoficzną zwaną Lykeion.  Sporządził listę zwycięzców w igrzyskach olimpijskich (Olympionikai).  Sporządził listę zwycięzców w igrzyskach pytyjskich w Delfach (Pythionikai).  Ze swymi uczniami gromadził informacje na temat przedstawień teatralnych, instytucji prawnych, ustrojów politycznych, zwyczajów. Zrobił wraz z uczniami listę wszystkich przedstawień teatralnych wystawianych do ich czasów Didaskaliai  (Inscenizacje).  Procesy miast – zbiór procesów sądowych.  Politeiai (Ustroje polityczne) – 158 monografii, które opisują ustroje polityczne miast greckich lub państw plemiennych.  Ustrój polityczny Aten – w całości zachowany fragment monografii. Podzielony na dwie części: przegląd zmian jakie zachodzą w ustroju Aten i opis instytucji składających się na ustrój polityczny. Nie wiadomo czy jest dziełem Arystotelesa. Wielu historyków twierdzi, że napisali to jego uczniowie.

Azyniusz Kwadratus – III wiek.- Senator.  Tysiąclecie (Chiliaeteris) – od założenia Rzymu do Aleksandra Sewera (dyskusyjnie). 10 lub 12 ksiąg.  Wojny z Partami (Parhika).  Wojny z Germanami (Germanika) – wojny z Alamanami i Kwadrami(213 do 244/245).  Wzorowane na klasycznych dziełach.

Damian S.

Jestem absolwentem studiów historycznych (specjalność nauczycielska i historia wojskowości). Moje ulubione okresy w historii to Polska w okresie międzywojennym, starożytność i średniowiecze.

Możesz również polubić…