Historycy starożytności – telegraficzny skrót

Tukidydes:– arystokracja Ateńska spokrewniona z królem Tracji.- 454 nie wiadomo kiedy zmarł.- Strateg i dowódca floty ateńskiej w wojnie peloponeskiej. Przegrywa i wygnany na 20 lat.  Wojna peloponeska – dzieło życia, pisał od początku wojny do 411. Ateny vs. Sparta  Rok podzielony na lato i zimę. Akcja i przemówienia. Stworzył topos wiecznej wojny.

Pauzaniasz – 100 -120 ne – 180 ne. Z Lidii. Wiele podróżował Grecja Egipt Izrael. Przewodnik po Helladzie – opis krain Grecji, opisuje sztukę, kulturę, mity. Pominął kilka. Czerpie z Herodota. Ważne dzieło dla geografów starożytności.

Plutarch – 40 w Cheroneji. Studiował w Ateenach. Poznał filozofię Platona. Dużo podróżował. Wpływy u Trajana i Hadriana. 30 lat kapłan w Delfach. 227 dzieł – 130 zachowanych. Żywoty sławnych mężów 50 Biografii.

Kasjusz Dion – 163 ne w Nicei. Zmarł po 229. Senator, pretor, namiestnik wielu prowincji, 2 razy konsul. Napisał biografie Ariana. Historia rzymska – 80 ksiąg od Eneasza do 229. fragmenty. Zbierał materiał 10 lat pisał 20. Liwiusza. Układ annalistyczny wiele mów. Po grecku.

Józef Flawiusz – 37/38 w Jerozolimie, arystokrata, 16 lat ćwiczenai duchowe. Kariera polityczna. 66 broni Jotopaty, wzięty do niewoli przez Wespazjana. Po jego śmierci kronikarz dworu.  Dzieje wojny żydowskiej przeciw Rzymianom – 7 ksiąg, cenne stronnicze, konflikt 66-70. Dawne dzieje Izraela – dzieło życia, pisał 20 lat, historia żydów, brak krytyki biblii.

Tacyt (ok. 55 – ok. 120) Kształcił się w retoryce, prawie, historii i filozofii. Ok. 75 rozpoczął działalność jako obrońca sądowy. Był kwestorem i dzięki temu został członkiem senatu. W pierwszych latach panowania Domicjana otrzymał urząd trybuna ludowego (lub edyla), a w 88 – pretora. W 97 został konsulem. 112-113 zarządca prowincji Azji. Zadebiutował Dialogiem o mówcach (Dialogus de oratoribus). 93 napisał Żywot AgrykoliGermania, poświęconą stosunkom politycznym i społecznym, jak też obyczajom i religii Germanów. 104-109 powstały Dzieje (Historiae) w 14 lub 12 księgach (obejmujące lata 69-96), z których zachowały się księgi I-IV oraz początek V. 109-116 Tacyt napisał Roczniki (Annales) w 18 lub 16 księgach (lata 14-69), zachowały się z nich księgi: I-IV, V (fragment), VI i XI (bez początków) oraz XII-XVI (brak końca). Cenne dzieło skupia się na przekazie prawdziwych faktów. Styl sztywny i zwięzły. Sine ira et studio.

Tytus Liwiusz – Padwa w 59 p.n.e zmarł w 17 ne. W 31 przeniso się do Rzymu, nigdy nie zajmuje się polityką. Księgi od założeniu Rzymu – 142 księgi. Od czasów legendarnych do 9 ne. Nie całe. Wiele źródeł Polibiusz. Cenne ale w wielu miejscach mało wiarygodne.

 

Damian S.

Jestem absolwentem studiów historycznych (specjalność nauczycielska i historia wojskowości). Moje ulubione okresy w historii to Polska w okresie międzywojennym, starożytność i średniowiecze.

Może Ci się również spodoba