Konferencja – Marszałek i hetman koronny Jan Sobieski i jego czasy (1665-1674)

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do udziału w konferencji: „Marszałek i hetman koronny Jan Sobieski i jego czasy (1665-1674)”. Konferencja odbędzie się 11 marca 2013 r. w siedzibie Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie, przy ul. Wóycickiego 1/3, bud. nr 23.

Celem konferencji jest ukazanie postaci i dokonań Jana Sobieskiego w kluczowych latach jego kariery polityczno-wojskowej, kiedy osiągnął kolejno urzędy marszałka wielkiego koronnego, hetmana polnego koronnego i hetmana wielkiego koronnego. Chcemy zarazem przyjrzeć się bliżej burzliwemu dziesięcioleciu 1665-1674, kiedy Rzeczpospolita stanęła w obliczu wojny domowej, walk fakcyjnych i zagrożenia turecko-tatarskiego. Zapraszamy zatem do przygotowania wystąpień, dotyczących zarówno samego Jana Sobieskiego, jak i czasów, w których przyszło mu działać.

Zgłoszenia należy nadsyłać mailowo do 31 stycznia 2013 r. na adres: d.milewski@uksw.edu.pl

Opłatę konferencyjną: 150 zł.

Źródło: www.historia.uksw.edu.pl/node/192

Damian S.

Jestem absolwentem studiów historycznych (specjalność nauczycielska i historia wojskowości). Moje ulubione okresy w historii to Polska w okresie międzywojennym, starożytność i średniowiecze.

Możesz również polubić…