Konferencja – Między Wschodem a Zachodem. Dawne i współczesne granice Europy

Studenckie Koło Naukowe Etnologów im. B. Piłsudskiego działające przy Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu zaprasza na  studencko-doktorancką interdyscyplinarną konferencję: Między Wschodem a Zachodem. Dawne i współczesne granice Europy.

W czasie konferencji uczestnicy będą zastanowiać się nad tym, w jaki sposób kształtowały się i ulegały zmianom granice wewnętrzne Europy, zwłaszcza te przebiegające na linii Wschód-Zachód. Jakie czynniki kulturowe, społeczne i polityczne kreowały te granice? Czy można mówić o wyraźnych, ostrych liniach podziału między Wschodem i Zachodem Europy? Jaki wpływ ma/miała przynależność do danej grupy etnicznej, narodowej, regionalnej czy wyznaniowej na kształtowanie tożsamości członków społeczności żyjących na pograniczu tych dwóch obszarów?

Plan konferencji do pobrania.

Więcej informacjietnologia.amu.edu.pl

Damian S.

Jestem absolwentem studiów historycznych (specjalność nauczycielska i historia wojskowości). Moje ulubione okresy w historii to Polska w okresie międzywojennym, starożytność i średniowiecze.

Może Ci się również spodoba