Konferencja – Polityczne konteksty sztuki

Data: 13-14 września 2012.
Miejsce: woj. lubelskie, Kazimierz Dolny.
Organizatorzy: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (Wydział Nauk Społecznych).

Sugerowane obszary tematyczne:

 • Artysta w polityce: łączenie twórczej praxis z działalnością polityczną.
 • Polityka artysty: twórca jako zoon politicon w świetle aktualnie propagowanych strategii promocyjnych ( i autopromocyjnych).
 • Krytyczna retoryka w służbie ideologii.
 • „Upolityczniony” odcień naukowej refleksji o sztuce dawnej i współczesnej.
 • Street art i subvertising jako krytyczny komentarz rzeczywistości społecznej.
 • Nurt community art i inne, współczesne formy społecznego zaangażowania artysty.
 • Manifesty artystyczne – manifesty społeczne.
 • Buntownicy i niezależni. Formy artystycznego outsideryzmu.
 • Polityczne barwy awangardy i ariergardy.
 • Polityczne strategie Dawnych Mistrzów.
 • Polityka w sztukach wizualnych i muzyce.
 • Sympatie polityczne a gust estetyczny odbiorców, predylekcje do określonych form i stylistyk.

Zgłaszanie czynnego udziału w konferencji trwa do dnia 10 czerwca. Czas wystąpienia nie powinien przekraczać 20 minut. Opłata konferencyjna wynosi 150 PLN i mieszczą się w niej koszty materiałów konferencyjnych oraz planowanego recenzowanego wydawnictwa pokonferencyjnego.

Więcej informacji.

Damian S.

Jestem absolwentem studiów historycznych (specjalność nauczycielska i historia wojskowości). Moje ulubione okresy w historii to Polska w okresie międzywojennym, starożytność i średniowiecze.

Możesz również polubić…