Konferencja – Role społeczne wczoraj i dziś

Konferencje organizuje Sekcja Doktorancka Koła Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

Społeczeństwo od zarania podlega nieustannym zmianom, na które nic nie pozostaje obojętne. Również role społeczne ulegają zmianom i przeobrażeniom, które pociągają za sobą kolejne transformacje w każdej dziedzinie życia społecznego. Ta nieustanna zmiana i ciągły ruch dają nieograniczone pole do badań i analiz, nad którymi chcemy się pochylić. Jak czynniki zewnętrzne wpływają na kształtowanie się nowych ról społecznych? Jaką rolę dla społeczeństwa odgrywają prawo, polityka, medycyna i inne? Czy współdziałają one w kształtowaniu i przeobrażeniach ról społecznych? Jak kształtują się dawne role społeczne w nowych warunkach? Jakie role społeczne funkcjonują we współczesnym społeczeństwie? Nad tymi oraz wieloma innymi pytaniami pragniemy pochylić się w naukowej dyskusji z perspektywy interdyscyplinarnej. Do podjęcia tematu zapraszamy serdecznie przedstawicieli wszystkich nauk – filozoficznych, teologicznych, prawniczych, artystycznych, ścisłych, przyrodniczych, społecznych, humanistycznych, medycznych i innych.

Niechaj zagadnienia te staną się inspiracją do dyskusji podczas Międzynarodowej II Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Doktorów i Doktorantów Role społeczne wczoraj i dziś do udziału w której serdecznie zapraszamy doktorów i doktorantów wszystkich dziedzin z ośrodków naukowych całej Polski oraz z zagranicy. Niechaj niniejsza Konferencja stanie się okazją do zaprezentowania wyników badań i analiz oraz wymiany doświadczeń i integracji środowiska młodych naukowców. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 12 listopada. Liczymy na interesujące i odważne przemyślenia, wnoszące świeżość i innowacyjność do tematu, którym ludzkość zafascynowana jest od wieków.

Źródło i więcej informacji: wydzfilhist.uni.lodz.pl

Damian S.

Jestem absolwentem studiów historycznych (specjalność nauczycielska i historia wojskowości). Moje ulubione okresy w historii to Polska w okresie międzywojennym, starożytność i średniowiecze.

Możesz również polubić…