Historia, historia wojskowości, historia Polski, nauczyciel historii, historia, Blog

Wielka czystka w Rosji – historia 0

Wielka czystka w Rosji – historia

Za czasów Stalina rozbudowana została wszechwładna policja polityczna. Zmieniały się wprawdzie jej nazwy i osoby stojące na jej czele, ale zasady działania pozostawały niezmienne. Najpierw policja polityczna nosiła nazwę WCzK (od 1917), później GPU...

Początek uprzemysłowienia w ZSRR 0

Początek uprzemysłowienia w ZSRR

Lata dwudzieste XX w. to początki postępu w przemyśle, choć w okresie tym koncentrowano się w zasadzie na rozwoju już wcześniej istniejących ośrodków przemysłowych dawnego imperium carskiego, takich jak region Moskwy i Ukraina. Zwłaszcza...

Kolektywizacja rolnictwa w ZSRR 0

Kolektywizacja rolnictwa w ZSRR

Równolegle do programu uprzemysłowienia i modernizacji kraju podjęto decyzję o przeprowadzeniu kolektywizacji, która miała gwarantować dostawy zboża ze wsi do miast w celu zapewnienia wyżywienia masowo napływającej z okręgów rolniczych sile roboczej. Rozpoczęta w...

Śmierć Lenina 0

Śmierć Lenina

Mimo nieznacznej poprawy stanu zdrowia, która nastąpiła pod koniec 1923 r., Lenin zmarł 21 stycznia 1924, w wieku 53 lat. Stał się postacią legendarną i był chyba naprawdę popularny wśród obywa­teli radzieckich na długo,...

Pluton Wyrzutków – Sean Parnell 0

Pluton Wyrzutków – Sean Parnell

Książka Pluton Wyrzutków to wspomnienia wojenne Seana Parnella, dowódcy plutonu „zielonych czaszek”, jednego z najbardziej zasłużonych oddziałów wojny afgańskiej, który w 2006 roku był w sercu wojny z islamskimi rebeliantami przy granicy z Pakistanem. Męstwo i przerażenie,...

Międzynarodówka (Komintern) 0

Międzynarodówka (Komintern)

Powstała  ona na Kongresie w Moskwie w dniach 2-6 III 1919 z inicjatywy  Trockiego i  Lenina w celu przygotowania rewolucji światowej. W 1920 ustalono strukturę wewnętrzną organizacji i ogłoszono 21 warunków koniecznych do przyjęcia...

Dojście Stalina do władzy 0

Dojście Stalina do władzy

Po pierwszym udarze mózgu, który nastąpił w 1922 r., Lenin zaczął zastanawiać się nad wyborem swojego następcy. Efektem tych rozważań był List do Zjazdu przygotowany pod koniec 1922 r., dokument zawierający krytyczne charakterystyki najważniejszych...

Powstanie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich – ZSRR 0

Powstanie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich – ZSRR

W dniu 30 grudnia 1922 I Zjazd Rad, w którym uczestniczyli delegaci z czterech najważniejszych republik, zatwierdził utworzenie nowego państwa związkowego – Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR). Centralny rząd w Moskwie otrzymał decydujący głos...

Nowa Polityka Ekonomiczna – historia Rosji 0

Nowa Polityka Ekonomiczna – historia Rosji

Na większości terytorium środkowej Rosji i Ukrainy panował głód. Ocenia się, że między 1918 a 1921 r. zmarło ponad 23 min ludzi, dwukrotnie więcej niż wynosiła całkowita liczba zabitych i rannych po obu stronach...

Przybyli ułani pod okienko 0

Przybyli ułani pod okienko

Autor tekstu: Gwiżdż Feliks Przybyli ułani pod okienko, (bis) Pukają, wołają: „puść panienko! „(bis) Zaświecił miesiączek do okienka, W koszulce stanęła w nim panienka. „O Jezu, a cóż to za wojacy?” „Otwieraj! Nie bój...