Historia, historia wojskowości, historia Polski, nauczyciel historii, historia, Blog

Bogurodzica – tekst 0

Bogurodzica – tekst

Bogurodzica Dziewica, Bogiem sławiena Maryja, U twego Syna Gospodzina, Matko zwolena, Maryja ! Zyszczy nam, spuści nam. Kyrie eleison. Twego dziela Krzciciela, Bożyszcze, Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze. Słysz modlitwę, jąż nosimy, A dać...

Szara piechota (Maszerują strzelcy) – tekst – pieśni wojskowe 0

Szara piechota (Maszerują strzelcy) – tekst – pieśni wojskowe

Nie noszą lampasów lecz szary ich strój, Nie noszą ni srebra, ni złota, Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój Piechota, ta szara piechota. Maszerują strzelcy, maszerują, Karabiny błyszczą, szary strój, A przed nimi...

Wojna polsko-bolszewicka z perspektywy Rosji 0

Wojna polsko-bolszewicka z perspektywy Rosji

Wydarzenia wojny domowej w Rosji były przyczyną konfliktu polsko – bolszewickiego. Armia Czerwona na początku 1919 r. wkroczyła na tereny litewskie i białoruskie, zajmując pozycje po wycofujących się oddziałach niemieckich. Pod kontrolą bolszewików została...

Wojna domowa w Rosji – Historia Rosji 0

Wojna domowa w Rosji – Historia Rosji

Wojna domowa w Rosji był to okres walk wewnętrznych w Rosji w latach 1917-1922. Stronami w konflikcie byli: bolszewicy zwani „czerwonymi” oraz ich antagoniści „biali”, wspomagani przez: Wielką Brytanię, USA, Japonię, Francję oraz Włochy....

Armia Czerwona – początki 0

Armia Czerwona – początki

28 stycznia 1918 dekretem rządu utworzono nowe siły zbrojne, Armię Czerwoną. Trocki, ko­misarz ds. wojny, początkowo zamierzał sformować tę nową armię „robotniczo-chłopską” na zasadzie zaciągu ochotniczego. Rekruci mieli być obywa­telami rosyjskimi, liczącymi powyżej 18...

Czeka, czerwony terror oraz komunizm wojenny – Historia Rosji 0

Czeka, czerwony terror oraz komunizm wojenny – Historia Rosji

Lenin sądził, że w państwie rządzonym przez bolszewików nie będzie potrzebna policja polityczna (służba bezpieczeństwa), lecz zaskoczony rozmiarami wewnętrznej i zewnętrznej opozycji wobec nowej władzy, wystąpił z inicjatywą utworzenia policji politycznej. 7 grudnia 1917...

Pokój Brzeski 0

Pokój Brzeski

Podpisanie pokoju i wycofanie się Rosji z wojny było jednym ze sztandarowych postulatów bolszewików przed rewolucją październikową. 21 listopada 1917 rząd nowopowstałej Rosji Radzieckiej wystosował do ambasadorów i posłów państw biorących udział w wojnie...

Zgromadzenie Narodowe – Konstytuanta 0

Zgromadzenie Narodowe – Konstytuanta

Lenin i bolszewicy, tak jak pozostałe partie socjalistyczne z 1917 r., kon­sekwentnie popierali ideę zwołania Konstytuanty. Wybory wyznaczono na 25 listopada i odbyły się w tym terminie. Bolszewikom powiodło się stosunkowo dobrze, uzyskali ponad...

Wojenko wojenko 0

Wojenko wojenko

Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani, Że za toba idą, że za toba idą, Chłopcy malowani. Chłopcy malowani, sami wybierani, Wojenko, wojenko, wojenko, wojenko, Cóżeś ty za pani. Na wojence ładnie, kto Boga uprosi, Żołnierze strzelają,...

KONSPEKT LEKCJI HISTORII – Powtórzenie – Jesień średniowiecza (Klasa 5) 0

KONSPEKT LEKCJI HISTORII – Powtórzenie – Jesień średniowiecza (Klasa 5)

Cele lekcji: Cele ogólne:  Utrwalenie wiadomości z działu „Zjednoczona Polska”. Przygotowanie do sprawdzianu z powtarzanego działu. Rozwijanie umiejętności prezentowana swojej wiedzy na forum klasy. Kształcenie umiejętności posługiwania się podręcznikiem i mapą. Cele operacyjne:  Po...