Historia, historia wojskowości, historia Polski, nauczyciel historii, historia, Blog

Dyktatura Kiereńskiego 0

Dyktatura Kiereńskiego

21 lipca 1917 r. po dymisji księcia Lwowa na czele Rządu Tymczaso­wego stanął Kiereński. Centralny Komitet Wykonawczy Rad na żądanie eserowców i mienszewików uznał gabinet Kiereńskiego za „rząd ocale­nia rewolucji” i udzielił mu „nieograniczonych...

Konferencja – Czystość i brud. Higiena w starożytności 0

Konferencja – Czystość i brud. Higiena w starożytności

Organizatorzy – Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa oraz Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wraz ze współorganizatorami: Zakładem Historii Starożytnej (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja...

Bolszewicy 0

Bolszewicy

W kwietniu do Rosji powróciła grupa radykalnych socjaldemokratów (bolszewicy) z Leninem na czele i rozpoczęła walkę o wpływy i władzę. Włodzimierz Lenin właściwie Władimir Iljicz Uljanow był synem nauczyciela i inspektora szkół ludowych guberni...

Ustroje i doktryny polityczne XIX wieku i ich ewolucji 0

Ustroje i doktryny polityczne XIX wieku i ich ewolucji

Rewolucja francuska XIX wieku stanowiła podsumowanie wieku oświecenia, wieńczyła nie tylko jego tendencje gospodarcze i społeczne, ale także jego tęsknoty ustrojowe oraz reasumowała konflikty i trendy ideowe. Symbolizowała sukces, jakim było obalenie monarchii  absolutystycznej....

Rewolucja lutowa – historia 0

Rewolucja lutowa – historia

Szybkimi krokami zbliżał się wybuch rewolucji. Całą Rosje ogarnęła fala strajków politycznych. Robotnicy masowo demonstrowali przeciwko wojnie imperialistycznej i przeciwko caratowi. Rząd carski jedyny środek utrzymania status quo widział w represjach policyjnych. 3 marca wybuchł...

Przyczyny rewolucji w Rosji 0

Przyczyny rewolucji w Rosji

Wojna pod wieloma względami uderzyła Rosję silniej niż inne państwa. Szybciej zachwiała podstawy jej życia gospodarczego i społecznego. Państwo to zostało odcięte od handlu zagranicznego i dostaw. Utraciło także źródło przemysłu  chemicznego i metalurgicznego,...

Krucjata ludowa 0

Krucjata ludowa

Krucjata ludowa jest bardzo rzadko poruszanym zagadnieniem w kręgach naukowych. Wielu historyków uważa nawet, że nie powinno nazywać się jej krucjatą. Wyprawa kierowana przez Piotra z Amiens, nazywanego również Pustelnikiem, nie dokonała niczego wielkiego,...

Ustroje polityczne w XIX wieku – historia 0

Ustroje polityczne w XIX wieku – historia

Na początku XIX wieku podstawową formę państwa stanowiła nadal monarchia, a republiki były nieliczne. Ten model przeważać będzie w Europie, aż do końca stulecia. Zmieni te proporcje dopiero I wojna światowa. W poniższym artykule...

Ideologie polityczne – Nauczanie społeczne Kościoła – historia 1

Ideologie polityczne – Nauczanie społeczne Kościoła – historia

W obliczu zachodzących przemian społecznych, w sytuacji gdy ruch robotniczy uzyskał znaczny stopień organizacji i grupował wokół siebie licznych zwolenników, jak również wobec postępów demokratyzacji ustrojów z jednej, a koncentracji kapitału z drugiej strony,...

Ideologie polityczne narodziny – Anarchizm 0

Ideologie polityczne narodziny – Anarchizm

Anarchizm jest zespołem poglądów wykluczających potrzebę istnienia państwa. Poszczególne wersje anarchizmu różnią się pomiędzy sobą, co do stopnia radykalizmu, drogi przejścia do społeczeństwa bezpaństwowego i sposobu jego przewidywanej organizacji. Z reguły wrogo nastawieni byli...