Historia, historia wojskowości, historia Polski, nauczyciel historii, historia, Blog

Antysemityzm – narodziny historia 0

Antysemityzm – narodziny historia

Do myśli nazistowskiej XIX wieku antysemityzm wprowadził naturalizowany w Niemczech Anglik Huston Stewart Chamberlain (1855 – 1927). Jego dzieło jest poświęcone nade wszystko pochwale rasy teutońskiej jako najdoskonalszej w dziejach cywilizacji europejskiej. Główne miejsce...

Rasizm – historia XIX wiek 0

Rasizm – historia XIX wiek

W XIX wieku powstały również teorie rasistowskie. Za twórcę doktryny rasizmu uważany jest Artur hrabia de Gobineau (1816 – 1882), dyplomata pisarz, bliski współpracownik Alexisa de Touqueville’a. Jego główne czterotomowe dzieło, Esej o nierówności...

Widmo komunizmu – socjalizm naukowy historia 0

Widmo komunizmu – socjalizm naukowy historia

Sytuacją robotników w XIX wieku interesowali się także zwolennicy socjalizmu naukowego. Jego twórcą był niemiecki pisarz i filozof Karol Marks, który  wraz z Fryderykiem Engelsem, autorem arcydzieła literatury socjalistycznej Die Lage der arbeitenden Klassen...

Ossolineum – koniec najstarszego polskiego wydawnictwa 0

Ossolineum – koniec najstarszego polskiego wydawnictwa

Najstarsze polskie wydawnictwo ufundowane przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w 1817 roku zostało postawione w stan likwidacji.  Minister kultury Bogdan Zdrojewski  przeznaczył 600 tys. zł na wykupienie praw do znaku towarowego oficyny. Wydawnictwo przestało istnieć...

Ideologie polityczne – socjalizm utopijny historia 0

Ideologie polityczne – socjalizm utopijny historia

Od początku XIX wieku wobec coraz szybciej rozwijającego się przemysłu, wzrastała liczebnie warstwa robotników. Warunki pracy i płace tej grupy były bardzo złe. Z biegiem czasu robotnicy zaczęli upominać się o swoje prawa. Tragiczne...

Ideologie polityczne – nacjonalizm historia 1

Ideologie polityczne – nacjonalizm historia

Z poglądów konserwatywnych wyrastał nurt nacjonalistyczny, aczkolwiek nie należy obarczać konserwatyzmu winą za wszelkie przewiny nacjonalistów, a nade wszystko za praktyczne konsekwencje ich teorii. Związek konserwa­tyzmu z nacjonalizmem w sposób naturalny wyrastał z pojęcia...

Ideologie polityczne – liberalizm historia 0

Ideologie polityczne – liberalizm historia

Nie było w XIX w. wyrazu bardziej popularnego wśród burżuazji i zarazem bardziej znienawidzonego w kołach konserwatywnych niż wyraz liberalizm. Pochodzi on od łacińskiego przymiotnika wolny (liber). W znaczeniu politycznym po raz pierwszy został...

Ideologie polityczne – konserwatyzm historia 0

Ideologie polityczne – konserwatyzm historia

Przeciwników radykalnych i rewolucyjnych zmian w strukturze społeczeństwa nazywa się w okresie XIX wieku i później konserwatystami. Wyraz ten zyskuje sobie jednak prawo obywatelstwa dopiero po 1819 r., w któ­rym polityk, powieściopisarz i poeta francuski, Chateaubriand,...

Historion na facebooku 0

Historion na facebooku

Historion nareszcie pojawił się na Facebooku! Zapraszam wszystkich użytkowników na nasz oficialny fanpage znajdujący się tutaj. Znajdziecie nas również na Twitterze, Feedburner oraz Google+. Zapraszamy!

Bitwa Warszawska przełomowe wydarzenie wojny polsko-bolszewickiej 1

Bitwa Warszawska przełomowe wydarzenie wojny polsko-bolszewickiej

Wojna 1920 r. miała dramatyczny przebieg i wywarła wielki wpływ zarówno na sytuację w Polsce, jak i w całej Europie. Odwrót Armii Czerwonej spod Warszawy spowodował generalnie uspokojenie sił rewolucyjnych. Fala strajków i demonstracji...