Historia, historia wojskowości, historia Polski, nauczyciel historii, historia, Blog

Zachowania i postawy polityczne 0

Zachowania i postawy polityczne

Zachowania polityczne to wszystkie formy uczestniczenia w sprawowaniu władzy lub w walce o władzę, obejmujące zarówno udział w organizacjach formalnych (instytucjach państwa, partiach politycznych, upolitycznionych związkach zawodowych i innych), jak i udział w ruchach...

Sytuacje trudne, stresowe i ich następstwa 0

Sytuacje trudne, stresowe i ich następstwa

Nowoczesne, zindustrializowane społeczeństwo narzuca naszemu życiu szybkie, gorączkowe tempo. Często żyjemy w ciasnych mieszkaniach i zatłoczonych miastach, mamy zbyt wiele spraw na głowie, wykonujemy frustrującą pracę lub jesteśmy bezrobotni, mamy zbyt mało czasu dla...

Dlaczego zapominamy? 0

Dlaczego zapominamy?

Można śmiało powiedzieć, że zapominanie jest rzeczą ludzką. Człowieka zawsze intrygował ten proces. Miał on nadzieję, że dzięki poznaniu przyczyn zapominania, możliwe będzie przeciwdziałanie mu. Trzeba jednak zaznaczyć, że o zapominaniu można mówić tylko...

Epoka rydwanów 0

Epoka rydwanów

Przypuszczalnie żaden inny wynalazek militarny nie jest równie moc­no związany z epoką starożytności jak rydwan bojowy. W swojej pracy przedstawię jego rozwój i funkcje bojowe od początku III tysiąclecia p.n.e. do około X w....

Psychologia jako nauka posiłkująca historię wojskowości 0

Psychologia jako nauka posiłkująca historię wojskowości

Historia wojskowości podobnie jak inne nauki humanistyczne posiada wiele dyscyplin, które pomagają jej w odtwarzaniu dziejów wojskowych. Nauki te można podzielić na dwie kategorie: posiłkujące i pomocnicze. W skład pierwszej grupy wchodzą te, które...

Republika rzymska – ustrój polityczny 0

Republika rzymska – ustrój polityczny

W III w. p.n.e. wykształciła się ostatecznie republika w Rzymie. Ustrój ten charakteryzował się trzema oddzielnymi instytucjami ograniczającymi siebie i ustalającymi ogólną harmonie – konsulami, senatem i zgromadzeniem ludowym. Polibiusza nazwał ten ustrój mieszanym....