Pakt Ribbentrop-Mołotow 23 sierpnia 1939 r.

Hitler, planując atak na Polskę, obawiał się reakcji ZSRR. Nie był pewien, czy nie udzieli on wsparcia Polakom, mimo złych stosunków między obydwoma państwami. Dla­tego zmienił orientację swojej propagandy. Przestał atakować komunizm, a zaczął głosić ideę antykapitalistycznej wspólnoty faszyzmu i komunizmu. Stalin właściwie zrozumiał zmianę stanowiska Berlina i zaprosił do Moskwy niemieckiego ministra spraw zagranicz­nych, Joachima von Ribbentropa. Strony błyskawicznie porozumiały się. 23 VIII 1939 podpisano układ niemiecko-radziecki.

Składał się on z dwóch części. W jawnym traktacie oba państwa zobowiązały się do powstrzymywania się od wzajemnych działań agresywnych, zachowania neutralności, gdyby druga strona „stała się przedmiotem działań wojennych ze strony trzeciego państwa”. Tajny, dodatkowy protokół podejmował kwestię „rozgraniczenia obustronnych stref interesów w Europie Wschodniej”.

Strefa wpływów III Rzeszy obejmowała Litwę (z Wileńszczyzną), część Polski na zachodzie od linii rzek: Narew, Wisła, San, większość obszaru Rumunii. Strefa wpływów ZSRR obejmowała państwa bałtyckie (Estonię i Łotwę), pozostałą część Polski i Besarabię.

Stalin nie spodziewał się, że już za kilka miesięcy rozpęta się druga w XX wieku brutalna wojna, do której sam włączył swoje imperium napaścią na Polskę 17 września 1939. Nie przewidział równie, że jego sojusznik III Rzesza 22 czerwca 1941 napadnie na ZSRR.

Galeria Pakt Ribbentrop-Mołotow

Damian S.

Jestem absolwentem studiów historycznych (specjalność nauczycielska i historia wojskowości). Moje ulubione okresy w historii to Polska w okresie międzywojennym, starożytność i średniowiecze.

Możesz również polubić…