Polskie Legiony i Księstwo Warszawskie

Zakończenie

Podsumowując należy zaznaczyć, że  Księstwo Warszawskie, nazwane przez Barbarę Grochulską „małym państwem wielkich nadziei”, pełniło rolę bastionu, który strzegł interesów cesarstwa francuskiego w północno – wschodniej Europie. Tym samym nie zaspokoiło dążeń polskich, odsuwając sprawę restytucji naszego państwa. Jednak mimo protektoratu napoleońskiego stało się ono  wszakże zalążkiem odrodzonego państwa polskiego.

 

 Bibliografia

  1. Chwalba Andrzej, Historia Polski 1795-1918, Kraków 2000.
  2. Gierowski Józef Andrzej, Historia Polski1764-1864, Warszawa 1989.
  3. Grochulska Barbara, Księstwo Warszawskie, Warszawa 1966.
  4. Grochulska Barbara, Małe państwo wielkich nadziei, Warszawa 1987.
  5. Pachoński Jan, Legiony Polskie. Prawda i legenda 1794-1807, Warszawa 1979.
  6. Żywczyński Mieczysław, Historia powszechna 1789-1870, Warszawa 1979.

Damian S.

Jestem absolwentem studiów historycznych (specjalność nauczycielska i historia wojskowości). Moje ulubione okresy w historii to Polska w okresie międzywojennym, starożytność i średniowiecze.

Możesz również polubić…