Regulamin

 1. Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez Portal Historion.pl (zwanym dalej Portalem) na rzecz jego użytkowników, polegającej na umożliwieniu użytkownikom bezpłatnego dokonywania wpisów – artykułów, zapowiedzi, ogłoszeń, firm i instytucji, a także komentowania artykułów oraz zamieszczania zdjęć na stronach Portalu.
 2. Dostęp do Portalu posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.
 3. Użytkownik Portalu publikuje swoje teksty i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na stronach Historion.pl. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
 4. Użytkownik zamieszczając Materiał za pośrednictwem formularzy (dodaj artykuł, zapowiedź) upoważnia Redakcje do:
  a) elektronicznego zapisywania publikowanych Materiałów,
  b) obróbki elektronicznej plików graficznych,
  c) publikowania i rozpowszechniania Materiału w sieci Internet, w tym na portalu społecznościowym facebook.com,
  d) włączania Materiału (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań.
 5. Użytkownik umieszczając Materiał za pośrednictwem formularzy (dodaj artykuł, zapowiedź) oświadcza, że:
  a) wyraża zgodę na dowolne dysponowanie Materiałem przez Redakcje, w tym skracania, poprawiania i zmieniania treści.
  b) zapoznał się z niniejszym regulaminem i go akceptuje w całości,
  c) posiada majątkowe prawa autorskie do Materiału,
  d) Materiał nie narusza dóbr osobistych i praw osób trzecich, w tym prawa do ochrony wizerunku.
 6. Każdy użytkownik ma prawo wnieść uwagi co do formy publikacji przesłanego Materiału i żądać jego jego zmiany lub usunięcia. W tym celu musi wysłać wiadomość e-mail na adres redakcja@historion.pl z adresu, którym posłużył się przy dodawaniu Materiału z uwagami, sugestiami lub żądaniem usunięcia Materiału.
 7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach Portalu treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Etykiety oraz propagujących przemoc i łamanie prawa.
 8. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach Portalu  komentarzy, które obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196 Kodeksu karnego), obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego) i zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego). Komentarze zawierają w sobie ujawniony fragment adresu IP. Celem takiego ujawnienia jest przypomnienie że nikt nie jest anonimowy w sieci i każdy jest odpowiedzialny za swoje słowa.
 9. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach Portalu komentarzy, które zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.).
 10. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach Portalu komentarzy, które przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.).
 11. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 7, 8, 9  i 10 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa na Portalu w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt. 7, 8, 9  i 10 regulaminu. Użytkownik zamieszczając wpis na stronie Portalu przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie przez zamieszczonego przez niego wpisu jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia wpisu ze względu na naruszenie postanowień pkt. 7, 8, 9  i 10 regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez administratora Portalu wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego wpisu.
 12. Publikując dowolne informacje ( teksty , zdjęcia, rysunki i inne) na portalu, użytkownik wyraża zgodę na dowolne wykorzystanie opublikowanych informacji przez redakcje portalu, w szczególności w celu publikacji w mediach współpracujących z Historion.pl.
 13. Redakcja nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników Portalu innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 14. Redakcja dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
 15. Redakcja zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron Portalu oraz możliwości usuwania artykułów i zdjęć na Portalu bez podawania przyczyn takiego działania.
 16. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.