Rewolucja przemysłowa w XVIII wieku – historia

PODSUMOWANIE

Rewolucja przemysłowa w XVIII wieku była wyładowaniem sił uprzednio już nagromadzonych, które w konsekwencji doprowadziły do wielu niezwykle istotnych zmian. Z punktu widzenia techniki wynaleziono i zastosowano metody, umożliwiające stałe przyspieszenie i zwiększenie produkcji: metody techniczne w przemyśle włókienniczym i chemiczne w przemyśle hutniczym. Z punktu widzenia ekonomicznego doszło do koncentracji kapitałów i tworzenia się wielkich przedsiębiorstw. Zaś z punktu widzenia społecznego rewolucja przemysłowa przeobraziła samą istotę społeczeństwa. Powołała do życia nowe warstwy społeczne, których rozwój i wzajemny antagonizm wypełnia historię naszych czasów.

BIBLIOGRAFIA

Mantoux Paul, Rewolucja przemysłowa w XVIII wieku, Warszawa 1957
Rostworowski Emanuel, Wiek XVIII, Warszawa 2006
Piwarski Kazimierz, Historia powszechna nowożytna 1640-1789, Warszawa 1963

PRZYPISY

[1] Rostworowski E., Wiek XVIII, Warszawa 2006, s.545.

[2] Mantoux P., Rewolucja przemysłowa w XVIII wieku, Warszawa 1957, s. 37.

[3] Rostworowski, op. cit., s. 563.

[4]Mantoux, op. cit., s. 51.

[5] Rostworowski, op. cit., s.555.

[6] Tamże, s. 556.

Damian S.

Jestem absolwentem studiów historycznych (specjalność nauczycielska i historia wojskowości). Moje ulubione okresy w historii to Polska w okresie międzywojennym, starożytność i średniowiecze.

Możesz również polubić…