Rozwój terytorialny państwa pruskiego 1618-1701

Fryderyk III

Fryderyk Wilhelm umiera w 1688 roku. W czasie okresu jego rządów zrobił dużo zgniótł opozycje, uzyskał suwerenność, a na dodatek nowe ziemie. Władze obejmuje jego syn Fryderyk III. Jest on słabszy od swego poprzednika. Nie dąży tak wytrwało i jasno do wyznaczonych celów jak jego ojciec.

Prusy mogły być zagrożone gdyż znowu w Polsce w 1688 na sejmie pojawiły się propozycje ataku na Prusy, zwłaszcza gdy zachęcała do tego Francja. Wszystko jednak i tym razem spaliło na panewce ponieważ Francja walczyła wtedy niemal z całą Europą i atak na Prusy mógł spowodować atak jej przeciwników.

Po śmierci Jana III Sobieskiego na tron polski zostaje wybrany August II Wettyn. Był chorobliwie ambitny i Polskę traktował jak dodatek do swego elektoratu saskiego. Świadczyć o tym może tajne porozumienie podpisane w Piszu 7 czerwca 1698 roku podpisane pomiędzy Fryderykiem III i Augustem II. Nowy król Polski zgodził się, by elektor zajął Elbląg w dogodnej porze przez zaskoczenie załogi lub w inny sposób jaki uzna za stosowny. W zamian za to miał wypłacić Sasowi 150 000 talarów. Na dodatek August II powiedział, że w razie gotowania się na wojnę Rzeczpospolitej przeciwko elektorowi Brandenburskiemu, powstrzyma te działania.  Zgodnie z tym układem oddziały brandenburskie próbował zająć Elbląg w 1699. Wydał również broszurkę, że zaprzestanie prób zajęcia Elblągu gdy otrzyma obiecaną sumę pieniędzy z 1657 roku (400 000 talarów). W czasie drugiego podejścia wojsk brandenburskich pod miasto, obrońcy poddali się i wpuścili wroga do miasta. W Polsce pojawiły się znowu głosy o odwet niestety wszystko łagodził i powstrzymywał August II.

Ostatecznie widząc wielki opór Polaków, postanowił rozpocząć rokowania o Elbląg. Ostatecznie zakończyły się one 17 grudnia 1699 roku. Brandenburczycy musieli zwrócić zabrany Elbląg, natomiast Polacy obiecali spłacić pretensje finansowe kurfirsta ustalone w wysokości 300 000 talarów, oddając na razie w zastaw klejnoty koronne. Tym razem zamach Hohenzollernów na terytorium polskie został odparty.

Damian S.

Jestem absolwentem studiów historycznych (specjalność nauczycielska i historia wojskowości). Moje ulubione okresy w historii to Polska w okresie międzywojennym, starożytność i średniowiecze.

Możesz również polubić…