Stosunki polsko-rosyjskie 1569–1667

II Dymitriada

W takiej sytuacji politycznej pojawił się w Moskwie „ocalały cudem” Dymitr, który uzyskał wsparcie Polaków Litwinów popierających Dymitra I. Udzieliło mu poparcia także kilku magnatów m. in. Adam Wiśniowiecki, poprał go też resztka powstańczej armii chłopskiej. W Rosji ponownie była dwuwładza. Sama Maryna Mniszkówna „poznała” w nim swego męża. W Polsce natomiast pewne stało się, że po objęciu tronu przez Wasyla Szujskiego wzajemne stosunki ulegną zaostrzeniu. Po wymianie poselstw udało się zawszeć pokój do 1612, a internowanych po I dymitriadzie Polaków uratowano. Obie strony nie wierzyły jednak w pokój. Wasyl Szujski zawarł w marcu 1609 pokój wieczny z Karolem IX, w którym uznał prawo Szwecji do Inflant. Oba te państwa zobowiązały się do prowadzenia wspólnej polityki zagranicznej.

Damian S.

Jestem absolwentem studiów historycznych (specjalność nauczycielska i historia wojskowości). Moje ulubione okresy w historii to Polska w okresie międzywojennym, starożytność i średniowiecze.

Możesz również polubić…