Stosunki polsko-rosyjskie 1569–1667

Podsumowanie

Podsumowując okres który omawiałem – Polska stała się słabsza. Załamała się jej ekspansywna polityka wschodnia, stanowiąca niewątpliwie od czasów unii jagiellońskiej jedną z podwalin mocarstwowości państwa polsko-liteweskiego. Z drugiej strony wzmocniona o terytoria zdobyte na Rzeczpospolitej, podnosi się coraz bardziej Rosja, która przechodzi do ekspansji na Zachód, co w szarym świetle przedstawia najbliższe wieki historii Rzeczpospolitej.

Bibliografia

  1. Markiewicz Mariusz, Historia Polski 1492–1795, Kraków 2002.
  2. Gierkowski Józef Andrzej, Historia Polski 1505–1764, Warszawa 1989.
  3. Topolski Jerzy, Dzieje Polski 1501–1795, Warszawa 1993.
  4. Wójcik Zbigniew, Traktat andruszowski 1667 roku i jego geneza, Warszawa 1959.
  5. Kupisz Dariusz, Psków 1581–1582, Warszawa 2006.

Damian S.

Jestem absolwentem studiów historycznych (specjalność nauczycielska i historia wojskowości). Moje ulubione okresy w historii to Polska w okresie międzywojennym, starożytność i średniowiecze.

Możesz również polubić…