Tag: Armia Czerwona

Wojna domowa w Rosji – Historia Rosji 0

Wojna domowa w Rosji – Historia Rosji

Wojna domowa w Rosji był to okres walk wewnętrznych w Rosji w latach 1917-1922. Stronami w konflikcie byli: bolszewicy zwani „czerwonymi” oraz ich antagoniści „biali”, wspomagani przez: Wielką Brytanię, USA, Japonię, Francję oraz Włochy....

Armia Czerwona – początki 0

Armia Czerwona – początki

28 stycznia 1918 dekretem rządu utworzono nowe siły zbrojne, Armię Czerwoną. Trocki, ko­misarz ds. wojny, początkowo zamierzał sformować tę nową armię „robotniczo-chłopską” na zasadzie zaciągu ochotniczego. Rekruci mieli być obywa­telami rosyjskimi, liczącymi powyżej 18...