Tag: Historia Rosji

Pakt Ribbentrop-Mołotow 23 sierpnia 1939 r. 0

Pakt Ribbentrop-Mołotow 23 sierpnia 1939 r.

Hitler, planując atak na Polskę, obawiał się reakcji ZSRR. Nie był pewien, czy nie udzieli on wsparcia Polakom, mimo złych stosunków między obydwoma państwami. Dla­tego zmienił orientację swojej propagandy. Przestał atakować komunizm, a zaczął...

Radziecka polityka zagraniczna w latach trzydziestych 0

Radziecka polityka zagraniczna w latach trzydziestych

W styczniu 1933 r. Hitler doszedł do władzy w Niemczech, które w pierw­szych latach powojennych były najbliższym partnerem ZSRR. Jeszcze w tym samym roku w  Rzymie Wielka Brytania, Niemcy, Francja i Włochy podpisały pakt,...

Polityka zagraniczna Rosji Radzieckiej w latach dwudziestych 0

Polityka zagraniczna Rosji Radzieckiej w latach dwudziestych

Po zakończeniu wojny domowej rząd radziecki zawarł serię sojuszy z państwami sąsiednimi, zaczynając od południowej granicy dawnego imperium carskiego. W lutym 1921 r. podpisano układ o przyjaźni z Iranem i Afganistanem, a w połowie...

Kultura radziecka w czasach Stalina – realizm socjalistyczny 0

Kultura radziecka w czasach Stalina – realizm socjalistyczny

W 1932 r. władze rozwiązały wszystkie stowarzyszenia pisarzy na rzecz jednej organizacji — Związku Pisarzy ZSRR, której pierwszy zjazd odbył się w 1934 r. Posunięcie to zwiastowało początek oficjalnej polityki kulturalnej, nazywanej realizmem socjalistycznym....

Wielka czystka w Rosji – historia 0

Wielka czystka w Rosji – historia

Za czasów Stalina rozbudowana została wszechwładna policja polityczna. Zmieniały się wprawdzie jej nazwy i osoby stojące na jej czele, ale zasady działania pozostawały niezmienne. Najpierw policja polityczna nosiła nazwę WCzK (od 1917), później GPU...

Początek uprzemysłowienia w ZSRR 0

Początek uprzemysłowienia w ZSRR

Lata dwudzieste XX w. to początki postępu w przemyśle, choć w okresie tym koncentrowano się w zasadzie na rozwoju już wcześniej istniejących ośrodków przemysłowych dawnego imperium carskiego, takich jak region Moskwy i Ukraina. Zwłaszcza...

Kolektywizacja rolnictwa w ZSRR 0

Kolektywizacja rolnictwa w ZSRR

Równolegle do programu uprzemysłowienia i modernizacji kraju podjęto decyzję o przeprowadzeniu kolektywizacji, która miała gwarantować dostawy zboża ze wsi do miast w celu zapewnienia wyżywienia masowo napływającej z okręgów rolniczych sile roboczej. Rozpoczęta w...

Śmierć Lenina 0

Śmierć Lenina

Mimo nieznacznej poprawy stanu zdrowia, która nastąpiła pod koniec 1923 r., Lenin zmarł 21 stycznia 1924, w wieku 53 lat. Stał się postacią legendarną i był chyba naprawdę popularny wśród obywa­teli radzieckich na długo,...

Międzynarodówka (Komintern) 0

Międzynarodówka (Komintern)

Powstała  ona na Kongresie w Moskwie w dniach 2-6 III 1919 z inicjatywy  Trockiego i  Lenina w celu przygotowania rewolucji światowej. W 1920 ustalono strukturę wewnętrzną organizacji i ogłoszono 21 warunków koniecznych do przyjęcia...

Dojście Stalina do władzy 0

Dojście Stalina do władzy

Po pierwszym udarze mózgu, który nastąpił w 1922 r., Lenin zaczął zastanawiać się nad wyborem swojego następcy. Efektem tych rozważań był List do Zjazdu przygotowany pod koniec 1922 r., dokument zawierający krytyczne charakterystyki najważniejszych...