Tag: Johann Gottfried von Herder

Ideologie polityczne – nacjonalizm historia 1

Ideologie polityczne – nacjonalizm historia

Z poglądów konserwatywnych wyrastał nurt nacjonalistyczny, aczkolwiek nie należy obarczać konserwatyzmu winą za wszelkie przewiny nacjonalistów, a nade wszystko za praktyczne konsekwencje ich teorii. Związek konserwa­tyzmu z nacjonalizmem w sposób naturalny wyrastał z pojęcia...