Tag: Konspekt lekcji

KONSPEKT LEKCJI HISTORII – Powtórzenie – Jesień średniowiecza (Klasa 5)

Cele lekcji:
Cele ogólne: 

Utrwalenie wiadomości z działu „Zjednoczona Polska”.
Przygotowanie do sprawdzianu z powtarzanego działu.
Rozwijanie umiejętności prezentowana swojej wiedzy na forum klasy.
Kształcenie umiejętności posługiwania się podręcznikiem i mapą.

Cele operacyjne: 
Po zakończonej lekcji uczeń potrafi:

Wymienić czynniki, które pomogły zjed­noczyć państwo pol­skie.
Przedstawić główne etapy jednoczenia państwa.
Wymienić reformy dokonane pod rząda­mi Kazimierza Wiel­kiego.
Wskazać na mapie terytorium państwa polskiego w XIV […]