Tag: Polityka zagraniczna Rosji Radzieckiej

Pakt Ribbentrop-Mołotow 23 sierpnia 1939 r. 0

Pakt Ribbentrop-Mołotow 23 sierpnia 1939 r.

Hitler, planując atak na Polskę, obawiał się reakcji ZSRR. Nie był pewien, czy nie udzieli on wsparcia Polakom, mimo złych stosunków między obydwoma państwami. Dla­tego zmienił orientację swojej propagandy. Przestał atakować komunizm, a zaczął...

Radziecka polityka zagraniczna w latach trzydziestych 0

Radziecka polityka zagraniczna w latach trzydziestych

W styczniu 1933 r. Hitler doszedł do władzy w Niemczech, które w pierw­szych latach powojennych były najbliższym partnerem ZSRR. Jeszcze w tym samym roku w  Rzymie Wielka Brytania, Niemcy, Francja i Włochy podpisały pakt,...

Polityka zagraniczna Rosji Radzieckiej w latach dwudziestych 0

Polityka zagraniczna Rosji Radzieckiej w latach dwudziestych

Po zakończeniu wojny domowej rząd radziecki zawarł serię sojuszy z państwami sąsiednimi, zaczynając od południowej granicy dawnego imperium carskiego. W lutym 1921 r. podpisano układ o przyjaźni z Iranem i Afganistanem, a w połowie...