Tag: Stosunki polsko-czechosłowackie

Stosunki polsko-czechosłowackie 1918-1938 0

Stosunki polsko-czechosłowackie 1918-1938

Stosunki między Polską a Czechosłowacją w okresie międzywojennym zajmowały wiele miejsca w polityce zagranicznej obydwu państw nie tylko ze względu na sąsiedztwo, ale również ich pozycję międzynarodową w powersalskiej Europie. Polityka władz w Warszawie...