Tag: Związek Socjalistycznych Republik Radzieckic

Powstanie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich – ZSRR 0

Powstanie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich – ZSRR

W dniu 30 grudnia 1922 I Zjazd Rad, w którym uczestniczyli delegaci z czterech najważniejszych republik, zatwierdził utworzenie nowego państwa związkowego – Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR). Centralny rząd w Moskwie otrzymał decydujący głos...