Ustrój Rzymu w Epoce Królów

Ustrój Rzymu

Pora omówić sam ustrój, jaki panował w okresie archaicznym. Była to monarchia, która trwała 244 lat rozpoczęła się w 753 p.n.e. (legendarne założenie Rzymu) i trwała do 509 p.n.e. (wygnanie tyrana Tarkwiniusza Pysznego).

Było siedmiu królów:

  1. Romulus.
  2. Numa Pompiliusz.
  3. Tullus Hostiliusz.
  4. Ankus Marcjusz.
  5. Tarkwiniusz Starszy.
  6. Sergiusz Tulliusz.
  7. Tarkwiniusz Pyszny.

Król

Na czele państwa opartego na organizacji rodowej stał król (rex). Pochodzenie i zakres uprawnień króla są wciąż jeszcze przedmiotem dyskusji. Teza tradycyjna głosi podstawę umowną władzy królewskiej i określa króla jako urzędnika, którego federacja gentes wyznaczała do rządów w zakresie spraw religijnych i wojskowych, podczas gdy senat miał uprawnienia w polityce zewnętrznej, pozostawał obrońcą suwerenności.

Imperium można było powierzyć jedynie człowiekowi, który przejdzie wróżbę auspicium. Polegała ona na obserwowaniu lotu ptaków oraz innych oznak, przez które objawiała się wola boska. Władza królewska w Rzymianie nie była dziedziczna, choć pokrewieństwo mogło pomagać w staraniu się o władzę. Najczęściej na królów Rzymu byli wybierani obcokrajowcy. Król sprawował władzę religijną, sądową, polityczną i wojskową. Najwięcej wiemy o uprawnieniach religijnych, dlatego bo po stworzeni republiki konsulowi nie przejęli jego funkcji kapłańskich. Za to przetrwał król – kapłan zwany rex sacrorum. Zajmował on najwyższą pozycje wśród kapłanów. Podstawowym zadaniem króla było ogłoszenie ludowi kalendarza. Rex głosił, które dni danego miesiąca będą pomyślne (dies fasti), a które niepomyślne (dies nefasti). W dni dobre było dozwolone zwoływanie zgromadzeń i wymierzanie sprawiedliwości.

Funkcje sądownicze króla rzymskiego są podobne do innych pierwotnych społeczeństw. Występują bardzo mocne związki pomiędzy wymiarem sprawiedliwości a religią. Prawdopodobnie prawo dwunastu tablic powstało w epoce królewskiej. Król ogłaszał prawo z racji swojej godności kapłańskiej. Rex pozostawiał ojcu rodziny stosowanie pełni praw do wszystkich, którzy byli od niego zależni.

Senat

Legenda mówi, iż tą instytucje stworzył Romulus. W senacie byli najbardziej wpływowi ludzie z tribes. Senat Romulusa liczył tylko 100 członków i liczba ta nie zgadza się z podziałem ludu na trzy tribus i trzydzieści kurii. Senat pełnił głównie funkcje doradczą i w czasie bezkrólewia wybierał tymczasowego zastępcę – interexa.

Zgromadzenie ludowe

Zgromadzenie ludowe zwane – comitia curiata wybierało króla.

Damian S.

Jestem absolwentem studiów historycznych (specjalność nauczycielska i historia wojskowości). Moje ulubione okresy w historii to Polska w okresie międzywojennym, starożytność i średniowiecze.

Może Ci się również spodoba