Ustroje i doktryny polityczne XIX wieku i ich ewolucji

Rewolucja francuska XIX wieku stanowiła podsumowanie wieku oświecenia, wieńczyła nie tylko jego tendencje gospodarcze i społeczne, ale także jego tęsknoty ustrojowe oraz reasumowała konflikty i trendy ideowe. Symbolizowała sukces, jakim było obalenie monarchii  absolutystycznej. Otwierała nowe drogi i nowe perspektywy dla Francji i co ważniejsze dla całego europejskiego kontynentu. W cyklu naszych opracowań przedstawiliśmy doktryny polityczne, jakie powstały w XIX wieku. Należy zaznaczyć, że był to okres przełomowy dla rodzenia się nowych ideologii, które wywarły wpływ na dalsze dzieje świata, aż po dzień dzisiejszy.

Damian S.

Jestem absolwentem studiów historycznych (specjalność nauczycielska i historia wojskowości). Moje ulubione okresy w historii to Polska w okresie międzywojennym, starożytność i średniowiecze.

Możesz również polubić…