Antysemityzm – narodziny historia

Do myśli nazistowskiej XIX wieku antysemityzm wprowadził naturalizowany w Niemczech Anglik Huston Stewart Chamberlain (1855 – 1927). Jego dzieło jest poświęcone nade wszystko pochwale rasy teutońskiej jako najdoskonalszej w dziejach cywilizacji europejskiej. Główne miejsce zajmowali w niej Germanie, poza tym należeli tu Celtowie, a na wcześniejszym etapie historii również Słowianie zachodni. Szczególne miejsce w cywilizacji przyznawał Żydom, twórcom religii chrześcijańskiej. Uznawał ich Chamberlain za żywioł silny i niebezpieczny, i to oni mieli być w czasach współczesnych głównymi przeciwnikami Teutonów, rasy wiecznie skazanej na walkę w obronie najwyższych wartości cywilizacji, których zostali uniwersalnymi dziedzicami. Chrześcijaństwo sprowadzone do Europy przez Żydów posiadało zdaniem Chamberlaina  negatywny wpływ na cywilizację, albowiem głosiło fałszywe idee uniwersalistyczne, osłabiające państwo.

Damian S.

Jestem absolwentem studiów historycznych (specjalność nauczycielska i historia wojskowości). Moje ulubione okresy w historii to Polska w okresie międzywojennym, starożytność i średniowiecze.

Możesz również polubić…