Główne źródła opisujące początki Rzymu

Główne źródła opisujące początki Rzymu napisali:

  • Tytus Liwiusz –  rzymski historyk pochodzący z miasta Patavium (dzis. Padwa). Autor monumentalnego dzieła o historii Rzymu.
  • Dionizjusz z Halikarnasu –  grecki historyk i retor. Napisał dzieło Starożytność rzymska
  • Wergiliusz – Eneida.
  • Annaliści – opierali się na tradycji ustnej i kronikach rodzinnych możnych rodów, dlatego gloryfikują niektóre rody.
  • Polibiusz – informacje o wojnach punickich i macedońskich.
  • Warron –  zwany też Warronem z Reate (łac. Reatinus), w odróżnieniu od poety Warrona z Ataksu. Uczony i pisarz rzymski, w karierze politycznej doszedł do urzędu pretora. Urodził się (przypuszczalnie) w Reate (obecnie Rieti) w 116 p.n.e., zmarł w 27 p.n.e. Uczeń filologa Luciusza Eliusza Stilona i filozofa Antiocha z Askalonu.

Wiarygodna historia Rzymu zaczyna się od 280 p.n.e. kiedy dziejami Rzymian zaczęli się interesować Grecy.

Damian S.

Jestem absolwentem studiów historycznych (specjalność nauczycielska i historia wojskowości). Moje ulubione okresy w historii to Polska w okresie międzywojennym, starożytność i średniowiecze.

Możesz również polubić…