Konferencja – Tatarzy na ziemiach Rzeczypospolitej

Koł Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk Humanistycznych KUL zaprasza na konferencję pod tytułem Tatarzy na ziemiach Rzeczypospolitej. Odbędzie się ona 14 grudnia bieżącego roku w Lublinie. Głównym tematem konferencji będzie obecność Tatarów w historii Polski, a więc i chrześcijańskiej Europy. W szczególności poruszone zostanie zagadnienie osadnictwa tatarskiego na ziemiach Rzeczypospolitej oraz obecności tejże grupy etnicznej w polskim wojsku. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Zaproszenie kierowane jest do historyków, archeologów, historyków sztuki oraz przedstawicieli innych dziedzin nauki, zarówno studentów jak i  doktorantów. Formularze zgłoszeniowe wraz z abstraktem referatu należy przesyłać do dnia 30 listopada 2012 r. na adres: knd.wnh@kul.lublin.pl.

  • czas wystąpienia: 20 minut
  • opłata konferencyjna: 50 zł (numer konta zostanie podany po zakwalifikowaniu referatu) – o przyjęciu referatu poinformujemy do dnia 5 grudnia 2012 r.

Planowana jest publikacja materiałów po konferencyjnych.

Źródło: sknh.amu.edu.pl.

Damian S.

Jestem absolwentem studiów historycznych (specjalność nauczycielska i historia wojskowości). Moje ulubione okresy w historii to Polska w okresie międzywojennym, starożytność i średniowiecze.

Możesz również polubić…