KONSPEKT LEKCJI HISTORII – Powtórzenie – Jesień średniowiecza (Klasa 5)

Cele lekcji:

Cele ogólne: 

 1. Utrwalenie wiadomości z działu „Zjednoczona Polska”.
 2. Przygotowanie do sprawdzianu z powtarzanego działu.
 3. Rozwijanie umiejętności prezentowana swojej wiedzy na forum klasy.
 4. Kształcenie umiejętności posługiwania się podręcznikiem i mapą.

Cele operacyjne: 

Po zakończonej lekcji uczeń potrafi:

 1. Wymienić czynniki, które pomogły zjed­noczyć państwo pol­skie.
 2. Przedstawić główne etapy jednoczenia państwa.
 3. Wymienić reformy dokonane pod rząda­mi Kazimierza Wiel­kiego.
 4. Wskazać na mapie terytorium państwa polskiego w XIV wieku.
 5. Wskazać na mapie obszar Wielkiego Księstwa Litewskiego, Grunwald i Żmudź.
 6. Wymienić warunki unii w Krewię.
 7. Wyjaśnić sposób produkcji książki w średniowieczu.
 8. Przedstawić wygląd i sposób działania biblioteki klasztornej.
 9. Omówić przyczyny i skutki wojny 1409-1411 i wojny trzyna­stoletniej.
 10. Wymienić postano­wienia I i II pokoju toruńskiego.
 11. Porównać styl romań­ski z gotyckim.

Metody dydaktyczne: 

 1. Pogadanka.
 2. Praca z podręcznikiem i ćwiczeniami.
 3. Praca z mapą.

Środki dydaktyczne: 

 1. Podręcznik i ćwiczenia.
 2. Mapa.
 3. Karta pracy.

Tok lekcji: 

Czynności organizacyjno – porządkowe:

 1. Przywitanie się.
 2. Sprawdzenie obecności.

Rekapitulacja wtórna:

 1. Powtórzenie materiału z ostatniej lekcji.
 2. Pytania do uczniów:
  1. Jak powstawała książka w średniowieczu?
  2. W jakim języku pisano?
  3. Czemu książki były tak drogie?
  4. Kim był Gall Anonim?

Wprowadzenie:

 1. Podanie tematu lekcji.

Realizacja tematu:

 1. Uczniowie pod okiem nauczyciela rozwiązują przygotowane ćwiczenia.
 2. Praca z mapą i dodatkowe pytania zadawane przez nauczyciela.

Rekapitulacja pierwotna:

 1. Wspólne sprawdzenie rozdanych ćwiczeń.

Zadanie domowe:

 1. Przygotowanie się do sprawdzianu.

Pliki do pobrania:

 

Damian S.

Jestem absolwentem studiów historycznych (specjalność nauczycielska i historia wojskowości). Moje ulubione okresy w historii to Polska w okresie międzywojennym, starożytność i średniowiecze.

Możesz również polubić…