Konferencja – Kwestie spisowe a tożsamość etniczno-kulturowa autochtonicznych mniejszości na pograniczach

27-28 września 2012 r. w Białymstoku odbędzie się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z zagadnień kultury pogranicza pt. „KWESTIE SPISOWE A TOŻSAMOŚĆ ETNICZNO-KULTUROWA AUTOCHTONICZNYCH MNIEJSZOŚCI  NA POGRANICZACH”. Celem konferencji jest zbadanie sytuacji etniczno-kulturowej autochtonicznych mniejszości na pograniczach, które wskutek kolizji geopolitycznych zostały odseparowane przez granicę od etnosów macierzystych. Bliskość ojczyzny historycznej odbije się na stosunkach mniejszości z etnosem konstytutywnym kraju jej zamieszkiwania. W rezultacie na pograniczach powstaje specyficzna sytuacja społeczno-kulturowa, cechuje którą nie tylko wzajemne oddziaływanie i przenikanie się zespolonych kultur etnicznych, ale nierzadko także obopólna rywalizacja duchowa. Rezultaty powszechnych spisów ludności, które odbyły się w 2011 roku we wszystkich państwach Unii Europejskiej oraz w Europie Wschodniej (na Białorusi w 2009 r., w Rosji w 2010 r. i in.) umożliwiają przeprowadzenie analizy komparatystycznej sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych w sąsiednich krajach, dynamiki przemian (w tym również zaniku) ich tożsamości etniczno-kulturowej. Czym spowodowana jest owa tendencja, która nabywa charakter systemowy i powszechny? Wszechstronna analiza jej przyczyn i skutków, poszukiwanie środków zapobiegających wykorzenieniu tożsamości etniczno-kulturowej autochtonicznych mniejszości na pograniczach państw Europy Środkowo-Wschodniej są wśród zadań konferencji.W toku obrad konferencyjnych planujemy zastanowić się nad następującymi zagadnieniami:

  • Koncepcyjne założenia sytuacji kulturowej autochtonicznych mniejszości na pograniczach.
  • Zagadnienia narodowościowe i językowe w spisach ludności państw europejskich.
  • Kwestie zmienności tożsamości etniczno-kulturowej mniejszości w kontekście powszechnych spisów ludności.
  • Ustosunkowania kulturowe autochtonicznych mniejszości w krajach Unii Europejskiej.
  • Polacy jako mniejszość autochtoniczna: kwestie tożsamości kulturowej, edukacji, języka.
  • Kwestie utrzymania tożsamości etniczno-kulturowej na przestrzeni postsowieckiej.
  • Rosjanie jako mniejszość narodowa.

Zaplanowano wydanie przyjętych do druku materiałów w formie wspólnej recenzowanej pracy naukowej. Materiały poprzedniej, szóstej, konferencji z zagadnień kultury pogranicza, która odbyła się w 2009 r., ukazały się w monografii zbiorowej pt. “Autochtoniczne mniejszości na pograniczach a ich stosunki z odseparowanym etnosem  macierzystym”, Wyd-wo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009, 267 s.

Więcej informacji na znajdziesz tutaj.

Damian S.

Jestem absolwentem studiów historycznych (specjalność nauczycielska i historia wojskowości). Moje ulubione okresy w historii to Polska w okresie międzywojennym, starożytność i średniowiecze.

Możesz również polubić…