Historia, historia wojskowości, historia Polski, nauczyciel historii, historia, Blog

Bitwa Warszawska na YouTube 0

Bitwa Warszawska na YouTube

Bitwa Warszawska była ważnym wydarzeniem w historii Polski. Dokładne informacje na jej temat znajdziecie w obszernym artykule mojego autorstwa. Dziś natomiast, przedstawiam przegląd najciekawszych filmików z serwisu YouTube prezentujących to wydarzenie.

Zachowania i postawy polityczne 0

Zachowania i postawy polityczne

Zachowania polityczne to wszystkie formy uczestniczenia w sprawowaniu władzy lub w walce o władzę, obejmujące zarówno udział w organizacjach formalnych (instytucjach państwa, partiach politycznych, upolitycznionych związkach zawodowych i innych), jak i udział w ruchach...

Sytuacje trudne, stresowe i ich następstwa 0

Sytuacje trudne, stresowe i ich następstwa

Nowoczesne, zindustrializowane społeczeństwo narzuca naszemu życiu szybkie, gorączkowe tempo. Często żyjemy w ciasnych mieszkaniach i zatłoczonych miastach, mamy zbyt wiele spraw na głowie, wykonujemy frustrującą pracę lub jesteśmy bezrobotni, mamy zbyt mało czasu dla...

Dlaczego zapominamy? 0

Dlaczego zapominamy?

Można śmiało powiedzieć, że zapominanie jest rzeczą ludzką. Człowieka zawsze intrygował ten proces. Miał on nadzieję, że dzięki poznaniu przyczyn zapominania, możliwe będzie przeciwdziałanie mu. Trzeba jednak zaznaczyć, że o zapominaniu można mówić tylko...

Epoka rydwanów 0

Epoka rydwanów

Przypuszczalnie żaden inny wynalazek militarny nie jest równie moc­no związany z epoką starożytności jak rydwan bojowy. W swojej pracy przedstawię jego rozwój i funkcje bojowe od początku III tysiąclecia p.n.e. do około X w....

Psychologia jako nauka posiłkująca historię wojskowości 0

Psychologia jako nauka posiłkująca historię wojskowości

Historia wojskowości podobnie jak inne nauki humanistyczne posiada wiele dyscyplin, które pomagają jej w odtwarzaniu dziejów wojskowych. Nauki te można podzielić na dwie kategorie: posiłkujące i pomocnicze. W skład pierwszej grupy wchodzą te, które...

Konferencja – Szkolna edukacja historyczna. Historia ludzi. Historia dla ludzi. 0

Konferencja – Szkolna edukacja historyczna. Historia ludzi. Historia dla ludzi.

Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszaja do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Szkolna edukacja historyczna.Historia ludzi. Historia dla ludzi. Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 października 2012 roku. Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia szczegółowe: I....