Polskie Legiony i Księstwo Warszawskie

Kalendarium

1797 – Utworzenie legionów w Lombardii. Józef Wybicki napisał Mazurka Dąbrowskiego.

1799 – powstanie Legi Naddunajskiej.

1800 – „Czy Polacy mogą wybić się na niepodległość?” J. Pawlikowski.

1802 – 1803 – Legiony na San Domingo.

1806 – Wkroczenie Francuzów, powstanie wielkopolskie, organizowanie polskich oddziałów wojskowych.

1806 XI 9  – Wybuch powstania Kaliskiego.

1806 XI 27 – Napoleon wjeżdża do Poznania.

1806 XII 5 – Utworzenie w Warszawie Izby Najwyższej Wojennej i Administracji Publicznej.

1807 VII 7 – 9 – Traktat w Tylży. Utworzenie Księstwa Warszawskiego.

1807 VII 22 – Nadanie Księstwu konstytucji napoleońskiej.

1808 – Wojsko polskie w kampanii hiszpańskiej (Somossiera).

1808 I 27 – Dekret o wprowadzeniu w Księstwie warszawskim Kodeksu Napoleona.

1808 – 1809 – Pierwszy ogólnokrajowy spis ludności w Księstwie.

1809 III 10 – 24 – Obrady pierwszego sejmu Księstwa.

1809 IV 14 – Wypowiedzenie wojny Księstwu Warszawskiemu przez arcyksięcia Ferdynanda d’Este i wkroczenie wojsk austriackich w granice Księstwa.

1809 IV 19 – Bitwa pod Raszynem.

1809 X 14 – Pokój w Schonbrunn i przyłączenie tzw. Nowej Galicji do Księstwa.

1811 – Powstanie chłopów na Śląsku.

1811 VII 2 – Pierwsza emisja pieniędzy papierowych w Księstwie.

1812 – Udział polaków w wyprawie na Moskwę „druga wojna polska”.

1813 (pierwsze dni lutego) – Ewakuacja rządu z Warszawy wyjście wojska. Wyjazd księcia Józefa Poniatowskiego z Warszawy.

1813 X 19– Bitwa pod Lipskiem i śmierć w nurtach Elstery ks. Józefa Poniatowskiego.

1815 – Kongres wiedeński. Ustanowienie Królestwa Polskiego i nadanie mu konstytucji. Utworzenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego – ogłoszenie patentu okupacyjnego. Utworzenie Rzeczpospolitej Krakowskiej.

Damian S.

Jestem absolwentem studiów historycznych (specjalność nauczycielska i historia wojskowości). Moje ulubione okresy w historii to Polska w okresie międzywojennym, starożytność i średniowiecze.

Możesz również polubić…