Psychologia jako nauka posiłkująca historię wojskowości

Podsumowanie

Myślę, że psychologia z całą pewnością jest nauką posiłkującą historię wojskowości. Sam profesor Jerzy Topolski uważał, że za każdym faktem historycznym stoją ludzkie myśli, emocje i działania. A te są domeną zainteresowań przede wszystkim psychologów, dlatego historyk wcale nie tak rzadko musi wcielać się w ich rolę. Jest po prostu zdroworozsądkowym psychologiem „z ulicy”, nawet jeśli nie sięga świadomie do dorobku naukowego psychologii i nie współpracuje z odpowiednio przygotowanym profesjonalistą[19]. Nie może on poprzestawać jedynie na rejestracji wydarzeń, zjawisk czy procesów historycznych, ale musi je uporządkować, wyjaśnić i zrozumieć. Dlatego też warto zapoznać się i stosować pomoc psychologów oraz ich dokonania badawcze w odtwarzaniu historii, zamiast czerpać z niekoniecznie najwyższego lotu wiedzy zdroworozsądkowej.

Bibliografia

Encyklopedia wojskowa,  pod red. O. Laskowskiego, t. VII, Warszawa 1939.

Mała encyklopedia wojskowa, t. II, kolegium red. pod kier. M. Odlewanego Warszawa 1970.

Z dziejów wychowania wojskowego w Polsce, t. I – II, Warszawa 1965 – 1969.

Dymkowski M., Wprowadzenie do psychologii historycznej, Gdańsk 2003.

Łukow G., Szkice z psychologii wojskowej, Warszawa 1959.

Miśkiewicz B., Badania historycznowojskowe, Poznań 2006.

Nowak T. M., O naukach pomocniczych historii wojskowej, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, t. XXVI, Warszawa 1983.

Szczerba W., Pedagogika wojskowa, Warszawa 1966.

 

Przypisy

[1] T. M. Nowak, O naukach pomocniczych historii wojskowej, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, t. XXVI, Warszawa 1983, s. 8.

[2] Słownik wyrazów obcych, pod red. I. Kamińska-Szmaj, Wrocław 2001, s. 650.

[3] M. Dymkowski, Wprowadzenie do psychologii historycznej, Gdańsk 2003, s. 7.

[4] Mała encyklopedia wojskowa, t. II, kolegium red. pod kier. M. Odlewanego,  Warszawa 1970, s. 818.

[5] Tamże, s. 816.

[6] Tamże, s. 817.

[7] Tamże, s. 817.

[8] Tamże, s. 817.

[9] Tamże, s. 818.

[10] Tamże, s. 818.

[11] M. Dymkowski, Wprowadzenie do…, s. 81.

[12] Słownik wyrazów…, s. 580.

[13]Polska. The Times [online], A. Krajewski , Żołnierz także ma prawo do paniki, [dostęp:  25 luty 2009]. Dostępny w Internecie:  www.polskatimes.pl/opinie/forumautorow/20219,zolnierz-takze-ma-prawo-do-paniki,id,t.html

[14] Mała encyklopedia…, s. 818.

[15] J. Colin, Przeobrażenia wojny, s.  184, cyt. za: B. Miśkiewicz, Badania historycznowojskowe, Poznań 2006, s. 58.

[16] M. Dymkowski, Wprowadzenie do…, s. 109.

[17] Z dziejów wychowania wojskowego w Polsce, t. I , Warszawa 1965, s. 14.

[18] S. Runciman, Dzieje wypraw krzyżowych , t. I , przeł. J. Schwakopf, Warszawa 1987, s. 86.

[19] M. Dymkowski, Wprowadzenie do…, s. 11.

Damian S.

Jestem absolwentem studiów historycznych (specjalność nauczycielska i historia wojskowości). Moje ulubione okresy w historii to Polska w okresie międzywojennym, starożytność i średniowiecze.

Możesz również polubić…