Rewolucja przemysłowa w XVIII wieku – historia

Rewolucja przemysłowa w XVIII wieku kojarzy nam się przede wszystkim z wielkimi wynalazkami (głównie maszyną parową) oraz ruchem robotniczym. Jednak wbrew pozorom zjawisko to jest bardziej złożone, co postaram się wykazać w mojej pracy. Po kolei przedstawię: pojęcie rewolucji przemysłowej i jej przyczyny, przeobrażenia dawnego przemysłu, wielkie wynalazki, i wreszcie skutki rewolucji przemysłowej. Jeśli chodzi o zagadnienie przeobrażeń dawnego przemysłu zwróciłam szczególną uwagę na przemysł włókienniczy w Anglii, ponieważ jest on najbardziej charakterystycznym i skończonym typem przemysłu. Nowoczesny wielki przemysł narodził się w Anglii w ostatnim trzydziestoleciu XVIII wieku. Od początku rozwój jego był tak gwałtowny i tak brzemienny w skutki, że można było go porównać do rewolucji. Jednak należy zaznaczyć, że zjawisko to było związane  z przyczynami odległymi i miało za sobą pociągnąć następstwa, których rozwój nie osiągnął kresu jeszcze dziś, po upływie z górą wieku.

SPIS TREŚCI

  1. Pojęcie rewolucji przemysłowej
  2. Przyczyny rewolucji przemysłowej
  3. Przeobrażenia dawnego przemysłu
  4. Wielkie wynalazki
  5. Skutki rewolucji przemysłowej
  6. Podsumowanie, bibliografia, przypisy
  7. Galeria – rewolucja przemysłowa

POJĘCIE REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ

Rewolucja przemysłowa to proces zmian społecznych, ekonomicznych i politycznych, który został zapoczątkowany na przełomie XVIII i XIX wieku w Anglii i był związany z przejściem od produkcji manufakturowej bądź rzemieślniczej towarów do produkcji fabrycznej na dużą skalę.

Pierwsi brytyjscy historycy rewolucji przemysłowej (A. Toynbeee) widzieli istotę tego zjawiska w zastąpieniu systemu reglamentacji przez wolną konkurencję i badali je w aspekcie prawnym. Później uznano, że jest to branie skutków za przyczynę i podkreślano pierwszeństwo czynników ekonomicznych (P. Mantoux). Obecnie drobiazgowe badania nad angielskim fenomenem gospodarczym zmierzają do pokazania złożoności tego zjawiska (T. S. Ashton).[1] 

Damian S.

Jestem absolwentem studiów historycznych (specjalność nauczycielska i historia wojskowości). Moje ulubione okresy w historii to Polska w okresie międzywojennym, starożytność i średniowiecze.

Możesz również polubić…