Spotkanie – „Powtórki przed…” – Spotkań z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Poznaniu wraz z Instytutem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu planuje zorganizować w drugiej połowie września 2012 r. szóstą edycję wykładów i zajęć otwartych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, połączonych z możliwością zapoznania się z zasadami rekrutacji, studiami i życiem studenckim na kierunku historia (wraz ze specjalnościami). Zajęcia będą odbywać się będą dwukrotnie, w terminach: 18-19 września 2012 r. (wtorek – środa) oraz 20-21 września 2012 r. (czwartek -piątek).  Program spotkań zakłada dwa rodzaje zajęć: wykłady faktograficzno-syntetyczne i monograficzne, prowadzone przez wykładowców specjalizujących się w danej dziedzinie oraz zajęcia warsztatowe kształcące umiejętność pracy z materiałem źródłowym. Zajęcia źródłowe przewidujemy z podziałem na grupy (max. 25 osób). Istnieje możliwość wzięcia udziału w trzech różnych grupach warsztatowych. Każdej szkole proponujemy udział w zajęciach tylko w jednym terminie, wskazanym przez organizatorów (przydziału szkół do poszczególnych terminów dokonamy po zamknięciu listy zgłoszeń). W ramach jednego zgłoszenia może przyjechać łącznie 20 uczniów (po 10 osób każdego dnia), np. w pierwszy dzień przyjedzie grupa 10 uczniów, a drugiego dnia z tej samej szkoły kolejna grupa 10-osobowa (mogą to być ci sami uczestnicy co pierwszego dnia lub inni). To szkoła decyduje, którzy uczniowie i w jakim dniu wezmą udział w zajęciach. Wszyscy uczestnicy otrzymają bezpłatnie książkę z tekstami wykładów. Będą mogli zapoznać się także z zasadami rekrutacji na studia w Instytucie Historii. Nauczycieli zapraszamy na spotkanie z Dyrekcją Instytutu Historii oraz na warsztat metodyczny poświęcony grom dydaktycznym. Uczniom proponujemy dodatkowo zajęcia interaktywne z  grupami rekonstrukcji historycznej oraz loterię książkową. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu we własnym zakresie. Istnieje możliwość potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach (zaświadczenie o udziale oraz potwierdzenie delegacji).

Więcej informacji.

Damian S.

Jestem absolwentem studiów historycznych (specjalność nauczycielska i historia wojskowości). Moje ulubione okresy w historii to Polska w okresie międzywojennym, starożytność i średniowiecze.

Możesz również polubić…