Otagowano: edukacja historyczna

Zachowania i postawy polityczne 0

Zachowania i postawy polityczne

Zachowania polityczne to wszystkie formy uczestniczenia w sprawowaniu władzy lub w walce o władzę, obejmujące zarówno udział w organizacjach formalnych (instytucjach państwa, partiach politycznych, upolitycznionych związkach zawodowych i innych), jak i udział w ruchach...

Sytuacje trudne, stresowe i ich następstwa 0

Sytuacje trudne, stresowe i ich następstwa

Nowoczesne, zindustrializowane społeczeństwo narzuca naszemu życiu szybkie, gorączkowe tempo. Często żyjemy w ciasnych mieszkaniach i zatłoczonych miastach, mamy zbyt wiele spraw na głowie, wykonujemy frustrującą pracę lub jesteśmy bezrobotni, mamy zbyt mało czasu dla...