Otagowano: Jan Kazimierz Waza

Rozwój terytorialny państwa pruskiego 1618-1701 0

Rozwój terytorialny państwa pruskiego 1618-1701

Dziś przedstawię rozwój terytorialny państwa pruskiego od 1618 do 1701. Czyli od śmierci ostatniego Ansbacha – Albrechta Fryderyka, aż do koronacji na króla Prus Fryderyka I.. Na początku jednak przyda się krótki zarys historii Prus. Prusy są...

Stosunki polsko-rosyjskie 1569–1667 0

Stosunki polsko-rosyjskie 1569–1667

Dziś w krótkim zarysie przedstawię stosunki polsko–rosyjskie na przełomie lat 1569–1667, czyli od unii realnej z Litwą, aż do traktatu w Andruszkowie. Na początku jednak cofnę się o kilka lat, by przedstawić krótki zarys...